Wieżowce o 22. kondygnacjach na Łazarzu w Poznaniu?

Hetmańska, Kolejowa fot. L. Łada

Poznański radny Paweł Matuszak wystosował interpelację do prezydenta, pytając o nowe osiedle, które ma powstać przy ulicy Kolejowej 21. Inwestor chce tam postawić wieżowce liczące nawet 22 kondygnacje – i to właśnie niepokoi radnego.

„W ostatnim czasie w publikacjach medialnych pojawiły się informacje o toczącym się od kilku lat postępowaniu dotyczącym inwestycji planowanej przy ul. Kolejowej – 3 budynków o wysokości od 50 m (15 kondygnacji) do ponad 70 m (22 kondygnacje)” – napisał w interpelacji radny. – „Postępowanie dotyczy inwestycji o znacznej skali, nie mającej żadnego odpowiednika w sąsiedztwie, przekraczającej wielkością największe budynki na Łazarzu. Pojedyncze bloki uzupełniające tę część dzielnicy Łazarza w rejonie ul. Stablewskiego mają do 12 kondygnacji”.

Radny w interpelacji zwraca uwagę, że dla tej nieruchomości trwa opracowanie miejscowego planu, ale już wcześniej została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budynków o wysokości 17 m z 240 mieszkaniami. Zwraca też uwagę, powołując się na doniesienia medialne, że „indywidualne potraktowanie tej lokalizacji znajduje uzasadnienie” dla wieżowców. O takich planach dla tego miejsca pisała Gazeta Wyborcza.

„Mieszkańcy natomiast zaskoczeni są bardzo inwestycją i przychylnością wobec oczekiwań inwestora” – podkreśla radny. I dodaje, że ze względu na wszystkie wyżej przedstawione kwestie wnosi o rozstrzygnięcie zasadności lub jej braku budowy tak wysokich wieżowców przy ul. Kolejowej w procedurze planu miejscowego.

Jak odpowiedział radnemu Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania – ponieważ teren planowanej inwestycji nie jest objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, więc „określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, natomiast sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy” – czytamy w odpowiedzi.

Zastępca prezydenta podkreśla też, że decyzja w sprawie nie została wydana, a postępowanie jest w toku. Podał jednak także parametry trzech planowanych budynków: między innymi wysokość elewacji frontowej, która ma wynieść „do 65 m i do 55 m do najwyższego punktu dachu dla dwóch budynków, a dla trzeciego budynku wysokość elewacji frontowej do 85 m i 75 m do najwyższego punktu dachu”.

„Wskazane w piśmie nieruchomości objęte są procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wolne Tory, dla którego Miasto opracowało koncepcję zagospodarowania” – podsumowuje Bartosz Guss. – „Po uchwaleniu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania, Miejska Pracownia Urbanistyczna przystąpi do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. lokalizacji”.

Na razie jednak, ponieważ planu jeszcze nie ma, to warunki zabudowy decydują o tym, co powstanie przy Kolejowej.

Podziel się:

Ostatnio dodane: