piątek, 23 lutego, 2024

Wielkopolskie porodówki podsumowały rok. Gdzie najczęściej rodziły kobiety?

Ponad 26,7 tys. porodów, a prawie 15 tys. z nich – w szpitalach subregionu poznańskiego. Dwa szpitale w Wielkopolsce odnotowały więcej porodów niż rok wcześniej. Które znalazły się w pierwszej dziesiątce?

Ogółem 31 szpitali sprawozdało 26 746 porodów w 2023 r., w tym 13 porodówek w subregionie poznańskim, które sprawozdały 15 tys. porodów. To o 3 tys. mniej niż w 2022 r. , ale trzeba pamiętać, że wartości te nie są równoznaczne z liczbą urodzonych dzieci, ponieważ wśród porodów są także porody mnogie (np. urodzenia bliźniąt, trojaczków itd.). No i mimo ogólnokrajowej tendencji spadkowej liczby urodzeń dwa szpitale w Wielkopolsce odnotowały w 2023 r. więcej porodów niż rok wcześniej.

Które porodówki cieszyły się największym powodzeniem?

– W zestawieniu liczby porodów za ubiegły rok w pierwszej dziesiątce zaszły niewielkie zmiany – informuje Mikołaj Woźniak z biura prasowego wielkopolskiego oddziału NFZ. – Na podium wymieniły się SPZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oraz Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu, a do ścisłej czołówki powrócił Szpital Specjalistyczny w Pile.

Tradycyjnie najwięcej porodów miało miejsce w subregionie poznańskim – mieszka w nim najwięcej osób, a dodatkowo to właśnie tutaj znajduje się Ginekologiczno-Położniczy Szpital UM w Poznaniu, jedna z największych porodówek w Polsce. Tu przychodzi na świat co piąte dziecko w Wielkopolsce! Na drugim miejscu pod tym względem jest subregion kaliski – tam odebranych zostało 5 tys. porodów i tam też działa czwarta najczęściej wybierana przez kobiety porodówka w Wielkopolsce: w Szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim. 2,7 tys. porodów odebrano w subregionie leszczyńskim, a 2,4 tys. – w konińskim. Najmniej, bo ok. 1,7 tys. porodów, odnotowano w subregionie pilskim.

– Pośród powstających rankingów oddziałów porodowych ten przygotowywany przez nas jest najbardziej miarodajny – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. – Pokazuje rzeczywiste wybory przyszłych mam i to, które oddziały są przez nie obdarzane największym zaufaniem. W ostatnim zestawieniu widzimy, że szpitale sukcesywnie odbudowują się, osiągając stabilizację po pandemii covid-19. Zmian na czołowych pozycjach w rankingu jest niewiele, choć są one znaczące, bo dotyczą m.in. podium.

Zdaniem dyrektor Pachciarz tam, gdzie spadek liczby porodów jest największy i trudny do wytłumaczenia wyłącznie względami demograficznymi, trzeba szukać innych przyczyn takiej sytuacji.

– Na wyróżnienie zasługuje oddział położniczo-ginekologiczny w Szpitalu Św. Rodziny, który jako jedyny w Poznaniu zanotował w ubiegłym roku wzrost liczby porodów – podkreśla prof. Ewa Wender-Ożegowska, konsultant wojewódzka w dziedzinie położnictwa i ginekologii. – Urodziło w nim ponad 2 tys. kobiet, co jednocześnie stanowi drugi najlepszy wynik w Wielkopolsce. Gratulacje! Placówka ta ustępuje wyłącznie Ginekologiczno-Położniczemu Szpitalowi Klinicznemu przy ul. Polnej, który jest największym takim szpitalem w naszym województwie, a dodatkowo jedynym o najwyższym, III stopniu referencji, czyli zajmującym się najtrudniejszymi z medycznego punktu widzenia pacjentkami. Szpitale w Wielkopolsce starają się jak najlepiej dbać o kobiety w ciąży. W tym roku czekają nas kolejne wyzwania. Walczymy o zwiększenie liczby znieczuleń zewnątrzoponowych. Obecnie najwięcej wykonują ich dwa poznańskie szpitale: GPSK przy Polnej oraz Św. Rodziny, a także Szpital w Koninie.

Ranking 10. największych porodówek w Wielkopolsce w 2023 r.

1. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu (5303 porodów) – 2022 r. na 1. miejscu z liczbą 5857 porodów
2. SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (2055 porodów) – za 2022 r. na 3. miejscu z liczbą 1969 porodów
3. Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu (1657 porodów) – za 2022 r. na 2. miejscu z liczbą 1979 porodów
4. ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim (1561) – za 2022 r. na 4 miejscu z liczbą 1720 porodów
5. Szpital Wojewódzki w Poznaniu (1267) – za 2022 r. na 5. miejscu z liczbą 1548 porodów
6. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (1203) – za 2022 r. na 6 miejscu z liczbą 1546 porodów
7. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (1071) – za 2022 r. na 7. miejscu z liczbą 1200 porodów
8. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie (910) – za 2022 r. na 8. miejscu z liczbą 973 porodów
9. Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie (909) – za 2022 r. na 9. miejscu z liczbą 965 porodów
10. Szpital Specjalistyczny w Pile (810) – za 2022 r. na 13. miejscu z liczbą 848 porodów

Porody poza województwem i poza powiatem

Wielkopolanki 1742 razy rodziły poza naszym województwem, ale najczęściej po sąsiedzku, czyli w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. A z kolei w Wielkopolsce kobiety mieszkające na co dzień w innych województwach rodziły 1733 razy. Były to najczęściej mieszkanki województw: lubuskiego (409), dolnośląskiego (355) i łódzkiego (300).

W ujęciu procentowym najczęściej poza swoim powiatem rodziło w 2023 r. rodziły mieszkanki powiatu złotowskiego, bo aż 46 proc. Należy jednak podkreślić, że przez większą część roku nie działała tamtejsza porodówka, więc przyszłe mamy rodziły w Pile, w szpitalach województwa zachodniopomorskiego (122), w Wałczu lub Szczecinku, lub kujawsko-pomorskiego (53) w Więcborku oraz Bydgoszczy.

– Na podstawie naszej analizy widzimy, że często o decyzjach pacjentek nie decydują wyłącznie względy geograficzne, ale też chęć rodzenia w szpitalu o określonej renomie – wyjaśnia dyrektor Pachciarz. – Można dostrzec dwa problemy. Są powiaty, w których szpitalach działa oddział położniczy, a i tak wiele przyszłych mam decyduje się rodzić w innym miejscu. Są też takie, gdzie oddział w danym powiecie nie funkcjonuje, więc sąsiednie szpitale w Wielkopolsce powinny podjąć działania, żeby zachęcić kobiety do rodzenia w nich. W niektórych przypadkach tak się dzieje, ale są placówki wykazujące się tutaj mniejszą aktywnością.

Strona głównaWielkopolskaWielkopolskie porodówki podsumowały rok. Gdzie najczęściej rodziły kobiety?