Wielkopolska: Zaczyna się zalewanie terenów po kopalniach!

kopalnia, węgiel brunatny fot. herbert2512, pixabay (zdjęcie ilustracyjne)

– Realizujemy kompleksowy program odbudowy zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski – zapowiedzieli przedstawiciele Wód Polskich, uruchamiając 22 kwietnia wielki program odtworzenia zasobów wodnych tej części regionu.

Celem projektu jest renaturyzacja i rekultywacja terenów zdegradowanych, a konkretnie rzecz biorąc – odtworzenie zasobów wodnych rzek i pojezierzy, a także utworzenie nowych zbiorników wodnych w miejsce wyrobisk pokopalnianych.

– W Dzień Ziemi rozpoczynamy realizację tego wielkiego programu – mówił Przemysław Daca, prezes Wód Polskich. – We współpracy z ZE PAK i lokalnymi samorządami będziemy prowadzić nasze działania. Wkrótce ogłosimy przetargi, czekamy na decyzje środowiskowe i konsultacje społeczne. To początek całego procesu, który zwieńczymy stworzeniem nowego pojezierza. Kontynuujemy także inne działania z zakresu zwiększania retencji i odbudowujemy urządzenia wodne. Większość naszych przeciwsuszowych inwestycji realizujemy właśnie tutaj, w Wielkopolsce. To konieczne, bo mamy tu problem z niedoborami opadów i intensywnym użytkowaniem wód przez przemysł i rolnictwo.

Jak to będzie wyglądało? Projekt przewiduje przekierowanie wód z odwodnienia funkcjonujących odkrywek w stronę zalewanych wyrobisk pokopalnianych, budowę rurociągów i kanałów przerzutowych dla tej wody wraz z systemem przepompowni, odbudowę zastawek i progów na wypływach z jezior, remonty i odbudowę zniszczonych jazów, bystrzy i progów stabilizujących, umożliwiających zwiększenie retencji korytowej rzek i odbudowę mokradeł, renaturyzację kanałów i odtworzenie sieci hydrograficznej w obszarze oddziaływania odkrywek węgla brunatnego oraz wiele innych działań.

Projekt podzielono na 25 zadań, a pierwsze z nich rozpocznie się już w tym roku. część wody z Warty zostanie przesłana do rzeki Warcicy, co umożliwi zalanie odkrywki Drzewce, w której kończy się wydobywanie węgla. Będzie to kosztowało 1 525 tys. zł, a Drzewce maja napełnić się wodą w ciągu 6 lat.

Jeśli kolejne etapy programu będą realizowane zgodnie z planem, to w ciągu 5 lat retencja może się zwiększyć o prawie 1 mld m sześć. wody na obszarze ponad 3000 km kw. Osiągnięcie pełni założonych celów łącznie z wypełnieniem wyrobisk pokopalnianych planowane jest do końca 2026 roku w rejonie tureckim i do 2028 roku w rejonie konińskim. W efekcie ma powstać aż 7 nowych jezior.

Przewidywany koszt programu to około 120 mln zł, z czego 70 proc. to środki unijne z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a 30 proc. – wkład własny Wód Polskich, ZE PAK S.A. i lokalnych samorządów.

Przypomnijmy, że wskutek działalności kopalni odkrywkowych węgla brunatnego wysychają tam jeziora, a nawet rzeki – Noteć na odcinku około 30 km jest tylko suchym rowem. Z powodu braku wody pada rolnictwo, upada też turystyka, która kiedyś, nad licznymi tu jeziorami, rozwijała się prężnie.

Podziel się:

Ostatnio dodane: