Wielkopolska: Zaczyna się egzamin ósmoklasistów

szkoła fot. UMP

O godzinie 9.00 prawie 52 tysiące uczniów w całym regionie przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. Dziś zdają egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w czwartek 26 maja – z wybranego języka nowożytnego.

Tego egzaminu nie można nie zdać, ale im więcej zdobędzie się podczas niego punktów – tym większa szansa na dostanie się do wymarzonej szkoły średniej. Jak podało Radio Poznań, wśród zdających jest ponad 800 uchodźców z Ukrainy, którzy będą dziś zdawać egzamin z języka polskiego, ale zadania i polecenia będą mieli w języku ukraińskim.

Uczniowie klas 1-7 mają w czasie egzaminów trzy dni wolnego – jeśli jednak rodzice nie są w stanie zapewnić im opieki w domu w tym czasie, szkoły organizują dla nich zajęcia w świetlicach.

W Wielkopolsce do egzaminu przystępują uczniowie w 1200 szkołach.