Wielkopolska: Wnioski o dodatek solidarnościowy można składać do końca sierpnia

wsparcie fot. ZUS
Ponad 10,1 milionów złotych otrzymali dotąd mieszkańcy Wielkopolski w ramach dodatku solidarnościowego. Ci, którzy jeszcze nie złożyły wniosku o dodatek, a spełniają kryteria, mają na to czas jeszcze tylko w lipcu i sierpniu.

– Wśród pracowników, którzy stracili pracę i wnioskują o dodatek solidarnościowy przeważają kobiety i stanowią ok. 59 proc. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. – Jeśli chodzi o podział wiekowy, to ponad 1/3 wniosków pochodzi od osób w przedziale wiekowym 26-35 lat. W województwie wielkopolskim do tej pory z pomocy skorzystało blisko 7,7 tys. osób na kwotę przekraczającą 10,1 milionów złotych. Dodatek wypłacamy w ekspresowym tempie.

Przypomnijmy, że o dodatek solidarnościowy mogą ubiegać się osoby, które w 2020 r. pracowały łącznie na etacie co najmniej 60 dni i po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu epidemii koronawirusa rozwiązał z nimi umowę o pracę za wypowiedzeniem lub upłynął okres, na który umowa była zawarta. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.
– Wniosek osoba uprawniona składa tylko raz, nawet jeśli chce otrzymać dodatek za 3 miesiące – podkreśla Krystyna Marszałek – przy czym można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym został złożony wniosek. Jeśli wniosek wpłynie do ZUS w sierpniu, to świadczenie będzie przysługiwać już tylko przez 1 miesiąc.

Jednym z warunków przyznania dodatku solidarnościowego jest brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego w ZUS czy KRUS (z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest się zarejestrowanym w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny).

Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji. Jeśli uprawniony pobrał już zasiłek dla bezrobotnych, to dodatek solidarnościowy ZUS wypłaci za ten miesiąc pomniejszony o wypłaconą kwotę zasiłku. Osoba uprawniona do dodatku solidarnościowego, która posiada status bezrobotnego, jest zobowiązana niezwłocznie poinformować urząd pracy o przyznaniu tego dodatku.

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu Platforma Usług Elektronicznych ZUS i jest to wniosek o symbolu EDS. Dokument można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub profilem PUE. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będzie dostępne na PUE ZUS.

W czasie pobierania dodatku solidarnościowego podlegamy ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Za okres wypłaty dodatku solidarnościowego nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Dlatego, osoba niezdolna do pracy z powodu choroby powinna wystąpić o świadczenie, które jest dla niej bardziej korzystne finansowo. Z dodatku solidarnościowego komornik nie będzie mógł dokonać żadnych potrąceń – wylicza rzeczniczka.

Termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy upływa 31 sierpnia 2020 r.

ZUS, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: