Murowana Goślina szkoła 4 fot. PP

Wielkopolska: Więcej płatnych staży dla zawodowców

Dzięki zwiększeniu finansowania programu “Czas zawodowców bis – zawodowa Wielkopolska” do blisko 85 mln zł, więcej uczniów będzie mogło wziąć udział w płatnych stażach.

“Dzięki programowi uczniowie z całej Wielkopolski mogą odbywać staże w zakładach pracy, brać udział w specjalistycznych zajęciach w innowacyjnych laboratoriach oraz korzystać z „Systemu Zawodowcy” kojarzącego przedsiębiorców poszukujących praktykantów z uczniami” – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. – “Dodatkowo projekt zakłada wypracowanie trwałych powiązań pomiędzy szkołami i lokalnymi pracodawcami poprzez uzupełnianie kształcenia zawodowego o elementy praktycznej nauki zawodu. Do tej pory do programu przystąpiło już 80 szkół z całego regionu”.

Początkowo całkowita wartość projektu wynosiła 63,5 mln zł (w tym kwota dofinansowania z UE – 53 975 000,00 zł, a środki budżetu państwa – 5 proc. Pozostałą kwotę, stanowiącą 10 proc. wartości projektu, stanowią środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego). Podjęto jednak decyzję o wydłużeniu czasu trwania programu: nie zakończy się 31 marca, ale 30 czerwca 2023 roku. Wiąże się to ze zwiększeniem środków przeznaczonych na jego realizację do 84,7 mln zł.

Stosowny aneks do umowy z Politechniką Poznańską został już podpisany. Zakłada m.in. zwiększenie liczby uczniów uczestniczących w stażach u pracodawców z 8 000 uczniów do 8 250 osób, zwiększenie liczby uczniów uczestniczących w specjalistycznych zajęciach w laboratoriach z 10 000 do 11 200 uczniów. Środki zostaną też przeznaczone na rozwój laboratoriów zajęć specjalistycznych.
– Młodzież biorąca udział w projekcie ma możliwość rozwoju, co z kolei przekłada się na wzrost ich kwalifikacji – wyjaśnia Paulina Stochniałek, członkini zarządu województwa. – Ponadto kształcimy fachowców z nowoczesną wiedzą, zachęcamy młodzież, aby szła za potrzebą serca i podążała za tym, co dzieje się w nowoczesnej
gospodarce.

UMWW

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze