Wielkopolska: Uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie budowy dróg

20 446 000 tys. – tyle pieniędzy pozostało w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg po przeprowadzeniu naboru wniosków. Dlatego wojewoda wielkopolski Michał Zieliński ogłosił uzupełniający nabór.

W ramach tego funduszu gminy i powiaty mogą składać wnioski na wszystkie działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, wysp na przejściach dla pieszych, stref oczekiwania, a także obszarów dojść do przejścia dla pieszych.

Podział środków na dofinansowanie zadań pomiędzy zadania gminne i powiatowe wynosi 60 proc. do 40 proc. Kwota przeznaczona na zadania gminne wynosi 12 267 885,52 zł. Zadania powiatowe mogą uzyskać dofinansowanie w sumie do wysokości 8 178 590,35 zł.

Uprawnione do składania wniosków są jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek o dofinansowanie zadania składa wyłącznie właściwy zarządca drogi. Dofinansowaniu nie podlegają zadania dotyczące dróg publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Wnioski o dofinansowanie zadań można składać od 12 lipca do 11 sierpnia 2021 r. na adres Wojewoda Wielkopolski, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań. Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

WUW

 

Podziel się:

Ostatnio dodane: