Wielkopolska: Trwa remont Teatru Wielkiego w Poznaniu i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Teatr Wielki fot. L. Łada

W Teatrze Wielkim remontowana jest scena główna, po raz pierwszy od 30 lat, a w Muzeum Pierwszych Piastów – trwa rozbudowa i modernizacja dotychczasowej siedziby muzeum. Koszt obu to ponad 66 milionów złotych.

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy to dwie instytucje kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w których obecnie trwają remonty – poważne i kosztowne.

– Na remont sceny głównej Teatr Wielki w Poznaniu czekał 30 lat – podkreśla Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Inwestycja ta jest ogromnie ważna, bo pozwoli lepiej odpowiadać na potrzeby widzów. Teatr, który nadąża za współczesnymi czasami pod względem rozwiązań technologicznych ma większą szansę, żeby skomunikować się z współczesnym widzem. Równie ważna jest dla nas inwestycja realizowana w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Znaczącą rolę do odegrania i dużą wagę ma działalność naukowa placówki, przypominająca o kształtowaniu się państwa polskiego. To miejsce dla historii naszego kraju niezwykle istotne.

To właśnie inwestycja prowadzona w MPP na Lednicy zostanie zakończona jako pierwsza. Projekt jest realizowany od 2016 r., obejmując rozbudowę, przebudowę i modernizację dawnej tymczasowej siedziby muzeum – zespołu budynków folwarcznych w Dziekanowicach. Dzięki przebudowie powstały między innymi nowoczesne pracownie archeologiczne, konserwatorskie i naukowe, biblioteka, archiwum, sale edukacyjne i ekspozycyjne, a także aranżacja zagospodarowania przyrodniczego terenu wokół budynków.

Budynki mają też instalację fotowoltaiczną, specjalistyczny sprzęt do magazynów zabytków i archiwum naukowego oraz instalacje multimedialne. W pierwszej połowie roku budynki już otrzymały pozwolenie na użytkowanie, a obecnie trwają odbiory poszczególnych elementów wyposażenia obiektu. Oddanie do użytku całości zaplanowane jest na początek października 2022 r.

Projekt „Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to blisko 28 mln zł, z czego dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego wyniosła ponad 14 mln zł, a unijne dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa wyniosło prawie 13 mln zł.

Przebudowa i modernizacja sceny w Teatrze Wielkim w Poznaniu, która rozpoczęła się w maju 2021 r., potrwa nieco dłużej. Do tej pory udało się między innymi wykonać remont dachu nad sceną, zamontować znaczną część urządzeń oświetlenia technicznego, zainstalować nową mechanikę kurtyny sceny i nową windę, dzięki której osoby z niepełnosprawnościami będą mogły wjechać do foyer I piętra.

Zakończenie modernizacji zaplanowano na maj 2023 r., a ponowne otwarcie sceny zaplanowano na jesień 2023 r. Ten remont pochłonie ponad 38 mln zł, z czego dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego to prawie 18 mln zł.