Wielkopolska: Toksyczne odpady ze Szczypiorna zostały usunięte

pusty magazyn fot. UM Kalisz

Po kilku latach walki 3000 ton odpadów zostało nareszcie usuniętych z magazynu przy ulicy Wrocławskiej na terenie dzielnicy Szczypiorno. Były tam składowane nielegalnie przynajmniej od 2014 roku!

11 maja ubiegłego roku Urząd Miasta Kalisza poinformował, że konsorcjum wyłonione w przetargu rozpoczęło już usuwanie toksycznych odpadów. Miasto mogło sfinansować tę operację dzięki ponad 9-milionowej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Magazyn stoi już pusty, a odpady trafiły do utylizacji – część z nich pojechała aż do Niemiec, do tamtejszej spalarni, by wszystko było zrobione zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Magazyn, będący własnością miasta od 2018 roku, a mający, zdaniem prezydenta Krystiana Kinastowskiego, ciekawą architekturę, może teraz służyć mieszkańcom. Co się w nim znajdzie, jeszcze nie wiadomo.

Odpady w magazynie w Szczypiornie były składowane nielegalnie co najmniej od początku 2014 roku. Ponieważ ówczesny prezydent stwierdził tam działalność niezgodną z wydanym zezwoleniem, cofnął zezwolenie, a firma gospodarująca w budynku zobowiązana została do jego opróżnienia. Niestety, nie zrobiła tego.

Od tego czasu w magazynie przy ulicy Wrocławskiej zalegało około 3000 ton różnego rodzaju odpadów chemicznych. Prawdziwego właściciela odpadów nie udało się znaleźć, więc konieczność ich utylizacji i zapłacenia za to spadła na barki miasta. Władze Kalisza rozpoczęły więc starania o dotację na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co udało się dzięki wsparciu posła Jana Mosińskiego.

Koszt usunięcia i unieszkodliwienia odpadów składowanych w magazynie przy ul. Wrocławskiej wyniósł 18.837.878,40 zł, z czego 9.418.939 zł pochodzi z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.