Światełko dla Bohatera fot. 12 WBOT

Wielkopolska: Terytorialsi zapalili „Światełko dla Bohatera”

Z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony terytorialnej zapalili znicze na grobach żołnierzy AK, oddając hołd bohaterom.

14 lutego 1942 r. gen Władysław Sikorski zadecydował o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Komendantem AK został gen. Stefan Rowecki ps. „Grot” (stąd także nazwa karabinka dedykowanego żołnierzom OT – MSBS „GROT”). Trwały przygotowania do powstania powszechnego, prowadzono walkę bieżącą, wywiad, sabotaż i dywersję. Silnie rozwinięta była walka cywilna, co było ewenementem na skalę światową.

Jednak po przegranej Niemiec w 1945 roku Wielka Trójka zgodziła się na przekazanie Polski w strefę wpływów Związkowi Sowieckiemu, co zakończyło plany rządu RP na uchodźstwie, który chciał po wojnie z pomocą Armii Krajowej utrzymać władzę w Polsce. NKWD i SMIERSZ mordowało żołnierzy AK, a Związek Sowiecki zastępował polskich patriotów swoimi przedstawicielami. Ostatni Komendant AK, gen. Leopold Okulicki, zdecydował o rozwiązaniu Armii Krajowej 19. stycznia 1945 roku. Generał został podstępnie wywieziony do Moskwy i zamordowany. Ci, którzy nie złożyli broni i nie ujawnili się, pozostali w dalszej walce przeciw Sowietom już jako Żołnierze Niezłomni. Ich święto przypada 1 marca.

Akcja „Światełko dla Bohatera” to akcja ogólnopolska i jest symbolicznym podziękowaniem bohaterom, którzy walczyli i oddali życie za wolność ojczyzny. Żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej zapalili znicze w miejscach (woj. wielkopolskie i lubuskie), gdzie znajdują się mogiły żołnierzy AK oraz w miejscach upamiętniających walki AK. Wojska Obrony Terytorialnej od początku powstania nawiązują do tradycji Armii Krajowej i dziedziczą tradycję.

Źródło: 12 WBOT