Wielkopolska: Samorządowcy poznali założenia nowego rządowego programu

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych fot. WUW
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – tak nazywa się nowy rządowy program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dziś w urzędzie wojewódzkim zapoznali się z nim wielkopolscy samorządowcy.

Program polega na dofinansowaniu inwestycji realizowanych przez JST w całej Polsce. Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami. W spotkaniu z samorządowcami wziął udział wojewoda Michał Zieliński, posłanka Jadwiga Emilewicz i Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wyznacznikiem sytuacji samorządów jest nadwyżka operacyjna. To ona pokazuje, czy JST będą w przyszłości w stanie inwestować. W minionym roku nadwyżka ta spadła o ponad 11 proc. Samorządy zredukowały nakłady inwestycyjne o ponad 4 proc., a pieniądze z nowego programu pomogą samorządom zrealizować inwestycje potrzebne lokalnym społecznościom i odbudować gospodarkę.

– Drogi, przedszkola, kanalizacja i inne inwestycje są potrzebne we wszystkich regionach Polski, ale samorządom brakuje pieniędzy na ich sfinansowanie – wyjaśniała Beata Daszyńska-Muzyczka. – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest odpowiedzią na potrzeby inwestycyjne samorządów. Korzyści z tego programu będzie czerpać społeczeństwo i cała gospodarka.

Program obejmuje 35 obszarów gospodarki, a w pierwszym naborze priorytetami będą m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami. W programie nie ma limitów wartości inwestycji. Oznacza to, że można z niego sfinansować zarówno budowę chodnika, żłobka, ale także kanalizacji czy nowej drogi.

– Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pomoże odbudować gospodarkę po pandemii – przekonywała Beata Daszyńska-Muzyczka. – Wierzę, że dzięki niemu wzrośnie jakość życia Polaków, którzy będą mogli korzystać z bezpiecznej, nowoczesnej infrastruktury. Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jesteśmy dumni, że zrealizujemy program, który pomoże gospodarce, lokalnym społecznościom, a wiele z dofinansowanych inwestycji przyczyni się do budowania bardziej zrównoważonej gospodarki.

Na programie skorzystają też przedsiębiorcy. Realizacja wielu inwestycji przypadnie lokalnym firmom. Rządowy program pomoże im w rozwoju biznesu, będzie też stymulował powstawanie nowych miejsc pracy.

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje na początku dwie pilotażowe edycje programu: pierwszą uruchomi jeszcze w czerwcu. Pilotażowe nabory pozwolą zweryfikować priorytetowe dla samorządów obszary inwestycji. W pilotażowej edycji programu każdy samorząd będzie mógł złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie inwestycji. Proces będzie się odbywał w pełni elektronicznie – w specjalnie przygotowanej aplikacji programu.

BGK będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie i weryfikował je formalnie, a po zakończeniu naboru przekaże zbiorczy raport do komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta przygotuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. Informację o przyznaniu dofinansowania samorząd otrzyma w aplikacji, za pośrednictwem której złożył wniosek.

Program będzie się odbywał poprzez wystawianie promes przez BGK. Aby JST mogła uruchomić przetarg, otrzyma od BGK wstępną promesę, a po zakończeniu przetargu – promesę inwestycyjną.

W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, BGK wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych jej etapów).

O szczegółowych zasadach programu BGK poinformuje jeszcze w czerwcu. Informacje będą dostępne na stronie internetowej banku www.bgk.pl.

WUW

Podziel się:

Ostatnio dodane: