wojewoda Michał Zieliński, historia Powstania Wielkopolskiego, wystawa fot. WUW

Wielkopolska: Ruszyła akcja “Posiłek w szkole i w domu”

Ponad 3 700 000 zł trafi do wielkopolskich szkół w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej “Posiłek w szkole i w domu”. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał umowy na realizację tego zadania w 2021 roku dla 61 placówek w całym województwie.

Program składa się z trzech modułów. Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu – zakłada m.in doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnię) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione.

– Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – wyjaśnia Tomasz Stube, rzecznik prasowy wojewody. – Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Zgodnie z zapisami programu, samorządy, które dowożą posiłki na przykład dla osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych mogą otrzymać dodatkowe 5 proc. na pokrycie kosztów tego dowozu.

Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (stąd w programie przeznaczono pieniądze na dowóz posiłków).

Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realizacji całego programu “Posiłek w szkole i w domu”, czyli w latach 2019-2023 w całej Polsce, wyniesie 2,75 mld zł.

WUW

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze