Wielkopolska: Rusza budowa tunelu pod torami kolejowymi

przejazd kolejowy, Kobylnica fot. PP

Starosta poznański zatwierdził zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu przekazał plac budowy – i wykonawca może zacząć budowę tunelu w Kobylnicy. Inwestycja będzie kosztowała 50 mln zł.

Inwestycja jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a ma ogromne znaczenie dla tej części Poznania oraz powiatów poznańskiego gnieźnieńskiego. Dzięki niej wreszcie skończą się gigantyczne korki na przejeździe kolejowym w Kobylnicy. Codziennie drogą powiatową, która krzyżuje się z przejazdem kolejowym na trasie Poznań-Gniezno, przejeżdża średnio 12,5 tys. pojazdów, głównie mieszkańców aglomeracji jadących do pracy. A ponieważ duże natężenie ruchu jest również na trasie kolejowej, więc rogatki często są zamknięte, a kierowcy stoją w gigantycznych korkach.

– To niezwykle ważna inwestycja, która znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników skrzyżowania drogi powiatowej z trasą kolejową – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Uwzględni potrzeby zarówno kierowców, jak i rowerzystów oraz pieszych. Wpłynie też na czas przejazdu w kierunku Poznania, Swarzędza oraz Pobiedzisk.

Nic więc dziwnego, że z rozpoczęcia inwestycji cieszy się także Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza.
– Po jej zakończeniu nastąpi koniec korków w Kobylnicy – wyjaśnia. – Zamiast przejazdu kolejowego z rogatkami będziemy mieli tunel pod torami, a zamiast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną – rondo. Będąc jedną z największych gmin, z ponad 50 tysiącami mieszkańców, musimy myśleć o ciągłej poprawie bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, kierowców. Niektóre zadania przerastają jednak możliwości budżetu gminy. Duża inwestycja drogowa w Kobylnicy jest przykładem, że dzięki dobrej współpracy Swarzędza z innymi zainteresowanymi podmiotami zyskujemy możliwość szybszej realizacji zamierzeń.

Koszt inwestycji szacowany jest na około 50 mln zł, z czego prawie połowę wykłada PKP PLK. Pozostała część zostanie sfinansowana z budżetów powiatu poznańskiego oraz gminy Swarzędz.
– Zakres prac obejmuje budowę 70-metrowego tunelu pod torami, a także około 500 metrów dróg dojazdowych – wylicza Marek Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. – Powstanie 7-metrowa jezdnia, szerokie chodniki i ścieżka rowerowa. Do stworzenia kompleksowego układu komunikacyjnego konieczna jest przebudowa skrzyżowania ulicy Swarzędzkiej z drogą wojewódzką 194, czyli ulicą Poznańską. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, w ramach odrębnego projektu, zbuduje w tym miejscu rondo.

Rozpoczęcie inwestycji oznacza, że od 27 września kierowców czekają drobne utrudnienia na ulicy Dworcowej w Kobylnicy – miejscowe przewężenia jezdni. Później Dworcowa stanie się jednokierunkowa na odcinku od Krótkiej do Swarzędzkiej. Objazd zostanie wyznaczony ulicami Polną i Krótką.

Poważniejsze zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone w październiku. Wtedy kierowcy będą już musieli korzystać z objazdów. Ciężarówki już nie przejadą ulicą Swarzędzką (drogą powiatową nr 2407P) w Kobylnicy. Objazd zostanie poprowadzony drogą krajową nr 92 (ulicą Bałtycką w Poznaniu) i drogą wojewódzką nr 194. Z kolei samochody osobowe będą korzystać z objazdu w ciągu ulicy Dworcowej, a dalej na południe od drogi, tymczasową drogą zbudowaną na działce rolnej, oraz ulicami Krótką i Prostą. Ruch na ulicy Dworcowej, od ulicy Krótkiej do ulicy Swarzędzkiej, będzie odbywał się jednokierunkowo, w kierunku ulicy Swarzędzkiej.

Na ulicy Swarzędzkiej utrudnienia będą w miejscu włączenia budowanej nowej drogi w ulicę Swarzędzką (na wysokości posesji nr 10) oraz na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 194 (pomiędzy linią kolejową a drogą wojewódzką nr 194). Ruch pojazdów osobowych będzie utrzymany, okresowo należy liczyć się jednak z ruchem wahadłowym na niektórych odcinkach.

Przejazd kolejowy będzie czynny do czasu uruchomienia tunelu pod linią kolejową.