Wielkopolska: Remont trasy kolejowej na Kujawy i Pomorze. „Nowa jakość podróżowania”

fot. L. Łada (zdjęcie ilustracyjne)

Marszałek Marek Woźniak podpisał dziś umowę na dofinansowanie ze środków WRPO 2014+ prac przygotowawczych rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku od Wągrowca do granicy województwa. – To będzie nowa jakość podróżowania koleją w Polsce – mówi Marek Woźniak.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 10 mln zł, a kwota unijnego dofinansowania z WRPO 2014+ to ponad 6,3 mln zł. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na rozpoczęcie robót rewitalizacyjnych na szlaku kolejowym od Wągrowca, przez Gołańcz do granicy województwa wielkopolskiego z kujawsko-pomorskim.

Dokumentacja projektowa oznacza pozyskanie koncepcji programowo-przestrzennej, dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej, map do celów projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, wniosków do ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz operatu wodnoprawnego. Bez tego nie da się przejść do kolejnego etapu, czyli projektu samej inwestycji, a marszałek Marek Woźniak ma nadzieję, że będzie mógł przeznaczyć na to środki z nowego programu regionalnego UE.

– Będziemy chcieli zasilić PKP PLK naszymi środkami unijnymi z programu regionalnego – wyjaśnił. – Ma być na to zgoda z poziomu ministerstwa funduszy oraz Brukseli, zwłaszcza w kontekście nowej zasady, by inwestycje kolejowe były realizowane w ramach puli wydatków rządowych.

Trasa, o której mowa w projekcie, liczy 26 kilometrów, a z tego 6 kilometrów, od Gołańczy do granicy województwa, jest w ogóle nieprzejezdnych, natomiast na pozostałym odcinku, między Wągrowcem a Gołańczą, pociągi mogą jechać najwyżej z prędkością 90 km na godzinę. Remont trasy, do którego trwają obecnie przygotowania, umożliwi zwiększenie prędkości pociągów osobowych do 120 km na godzinę, a towarowych do 80 km, co oczywiście znacznie skróci czas podróży. Dzięki remontowi zwiększy się też bezpieczeństwo ruchu kolejowego i samych podróżnych.

Przygotowanie kompletu dokumentacji projektowej umożliwi PKP PLK rozpoczęcie prac na szlaku już po 2023 roku.
– Spodziewamy się, że ta modernizacja może kosztować około 150 milionów złotych – szacuje Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Wielkopolski. – To wielkość wynikająca z naszych dotychczasowych doświadczeń. Koszt aktualnie modernizowanego odcinka linii kolejowej z Drzymałowa do Wolsztyna to 120 milionów złotych, przy wsparciu z WRPO 2014+ w wysokości 83 milionów złotych.

Wicemarszałek przypomniał, że w tej perspektywie unijnej największą inwestycją kolejową jest modernizacja szlaku z Poznania do Piły, która uzyskała ok. pół miliarda złotych dofinansowania ze środków unijnych będących w dyspozycji zarządu województwa wielkopolskiego

Obecny podczas podpisania umowy Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK S.A, podkreślił, że dzięki zmienionym przepisom znacznie łatwiej budować i remontować trasy kolejowe pomiędzy województwami.
– To pozwala planować taką przebudowę, która docelowo pozwoli na współpracę pomiędzy organizatorami przewozów w sąsiadujących województwach – wyjaśnił. Arnold Bresch poinformował również, że zarządca infrastruktury kolejowej podejmie w tym roku pierwsze prace – finansowane z własnego budżetu – na odcinku od Nakła do granicy województw, które wpisują się w plany reaktywowania połączeń transregionalnych na tym obszarze.

Przypomnijmy też, że ponad 50-kilometrowy odcinek linii kolejowej nr 356, od stacji Poznań Wschód do Wągrowca, został zmodernizowany wraz z infrastrukturą towarzyszącą w latach 2010 – 2015. Przeprowadzone przez PKP PLK prace były warte blisko 187 mln zł, a marszałkowskie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach WRPO 2007-2013 wyniosło 116,5 mln zł. Inwestycja przyczyniła się do zmiany na lepsze kolei w tej części regionu i jest przywoływana jako udany przykład powrotu mieszkańców do korzystania z regionalnych pociągów. Operatorem na tej trasie jest samorządowa spółka Koleje Wielkopolskie.

Źródło: UMWW

Podziel się:

Ostatnio dodane: