Wielkopolska przygotowana do podziału pieniędzy z UE. Komitet Monitorujący rozpoczął działalność

Komitet Monitorujący fot. UMWW

1 marca po raz pierwszy zebrał się Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zatwierdzono kryteria wyboru projektów i jak powiedział marszałek Marek Woźniak – wkrótce zostaną ogłoszone pierwsze konkursy.

Po co ten komitet?

Racjonalne wydatkowanie środków z Funduszy Europejskich to przedsięwzięcie wymagające współpracy wielu instytucji i organizacji – i po to właśnie jest potrzebny komitet monitorujący, który ma koordynować tę współpracę. Został powołany 2 lutego uchwałą zarządu województwa wielkopolskiego i liczy 42 stałych członków wraz z zastępcami, a także 9 obserwatorów ze strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz społeczeństwa obywatelskiego. To razem 19 przedstawicieli z prawem do głosowania z sektora podmiotów publicznych i 23 z podmiotów niepublicznych. Wszyscy zebrali się po raz pierwszy 1 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a marszałek Marek Woźniak wręczył im akty powołania.

– Staramy się tworzyć nasz program regionalny w sposób maksymalnie uspołeczniony i transparentny, a powołanie Komitetu Monitorującego jest tego najlepszym dowodem – mówił marszałek. – Siłą tego gremium są ludzie, którzy reprezentują różne interesy i sektory życia społecznego: od samorządowców, przez przedsiębiorców, a na organizacjach obywatelskich skończywszy. To są liderzy swoich środowisk. Ich głos będzie kluczowy w procesie wdrażania naszego programu unijnego.

Pierwsze decyzje podjęte

Pierwsze posiedzenie było również okazją do podjęcia ważnych decyzji: utworzono grupy robocze i zatwierdzono propozycje metodyki i kryteriów wyboru dla kilku konkursów unijnych oraz zasad horyzontalnych, które wkrótce zostaną ogłoszone z puli programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Rola komitetu polega bowiem także na monitorowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacji, równości praw kobiet i mężczyzn oraz stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE. Szczególnie zwracali na to uwagę przedstawiciele Komisji Europejskiej: Severina Markova i Grzegorz Orawiec oraz Adam Gajek.

Przypomnijmy, że tym razem Wielkopolska będzie miała do dyspozycji 2 154 405 816 euro z trzech źródeł finansowania: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 251 999 208 euro), Europejskiego Funduszu Społecznego (487 598 161 euro) i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (około 414 808 447 euro), który jest dedykowany Wielkopolsce Wschodniej. Budżet jest mniejszy o ponad 300 mln euro od tego, jakim dysponował region w perspektywie 2014-2020 (ok. 2,45 mld euro) – ale znacznie wyższy niż w perspektywie 2007-2013 (ok. 1,6 mld euro).

– Mimo opóźnień w przygotowaniu perspektywy 2021-2027, niezależnych od nas, staramy się uruchomić w 2023 roku dość dużą liczbę konkursów – mówi Grzegorz Potrzebowski, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu. – Będą one skierowane do samorządów, przedsiębiorców czy organizacji społecznych. Do końca roku mamy w planie ogłosić około 20 naborów z FEW.

Trudne zadania dla Wielkopolski

Zadanie nie będzie łatwe, ponieważ Wielkopolsce postawiono bardziej zaawansowane cele, wpisujące się w innowacyjne rozwiązania, takie jak gospodarka o obiegu zamkniętym.
– Kładziemy silny nacisk na zeroemisyjność, ochronę klimatu, wszelkie kwestie dotyczące obniżania emisji dwutlenku węgla w naszej przestrzeni – wylicza Marek Woźniak. – Kolejnym ważnym elementem jest cyfryzacja, która usprawni gospodarkę i zwiększy efektywność pracy. Nie mniej ważne będzie inwestowanie w edukację mieszkańców, badania naukowe i innowacje, a także wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Silny też jest komponent społeczny, a w jego ramach interwencje w sfery edukacji, zdrowia czy kultury – wymienia marszałek Marek Woźniak i dodaje, że wyzwań jest sporo. – Jesteśmy jednak gotowi do dalszego działania. Nie zatrzymujemy się i liczę, że płynnie przejdziemy ze starej perspektywy finansowej UE w nową, konsekwentnie podejmując wspólny wysiłek na rzecz rozwoju całego regionu.

Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 odbędzie się 28 marca.

Podziel się:

Ostatnio dodane: