Wielkopolska: Przybywa łóżek dla pacjentów z koronawirusem

szpital tymczasowy fot. WUW

W pierwszym tygodniu grudnia w Wielkopolsce przybędzie 350 łóżek dla chorych z covid-19. Nowe łóżka powstały m.in. w Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu, Centrum Medycznym HCP czy Szpitalu Specjalistycznym w Pile.

Wielkopolski NFZ na bieżąco monitoruje sytuację i gdy trzeba – rekomenduje utworzenie nowych oddziałów covidowych lub zwiększenie istniejących wojewodzie wielkopolskiemu, który wydaje stosowne decyzje.

W pierwszym tygodniu grudnia zaplanowano uruchomienie 350 łóżek. Oddział covidowy na 72 łóżka został otwarty w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu. Do 96 łóżek powiększył się oddział w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Otwarte zostały oddziały w szpitalach w Puszczykowie (30 łóżek), Śremie (21 łóżek) i Złotowie (21 łóżek). Kolejny 28-łóżkowy moduł uruchomiono także w Szpitalu Tymczasowym na Międzynarodowych Targach Poznańskich i obecnie jego baza liczy 206 miejsc.

W Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu uruchomiono kolejne 50 łóżek covidowych (do tej pory było ich 36). Następne 34 miejsca mają być przygotowane od soboty. Zgodnie z ustaleniami szpital ten ma docelowo dysponować ponad 150 łóżkami covidowymi. Utrzymane pozostaje funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i oddziałów, na które przyjmowani są pacjenci wymagający najpilniejszego leczenia. W piątek ma zostać otwarty oddział covidowy na 30 łóżek w Szpitalu w Wągrowcu, a także powiększona o kolejne 20 łóżek (do 116) zostanie baza Szpitala w Pile.

Na dzień 2 grudnia w Wielkopolsce do leczenia pacjentów z covid-19 przygotowanych są 2232 łóżka w 36 placówkach, a zajętych jest 1672 miejsc. Dla porównania warto przypomnieć, że jak dotąd dniem z największą liczbą łóżek covidowych w Wielkopolsce pozostaje 12 kwietnia 2021 roku – wtedy na ponad 3,7 tys. dostępnych łóżek, zajętych było około 3,1 tys.

Najwięcej łóżek dla pacjentów z koronawirusem znajduje się obecnie w: szpitalu tymczasowym na MTP (206), szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim (150), szpitalach Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Chodzieży i Ludwikowie (łącznie 140), szpitalu w Słupcy (123), szpitalu MSWiA w Poznaniu i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie (po 111), a także szpitalu w Szamotułach (103) oraz szpitalu w Pile (96, a wkrótce 116).

Jak to wygląda na poszczególnych poziomach zabezpieczenia szpitalnego? I poziom zabezpieczenia szpitalnego liczy 145, w tym 32 łóżka są zajęte, co stanowi spadek o 14 zajętych łóżek w stosunku do dnia poprzedniego. II poziom zabezpieczenia szpitalnego liczy 1881 łóżek, w tym 1465 jest zajętych
(co stanowi wzrost o 42 zajęte łóżka w stosunku do dnia poprzedniego). Szpital Tymczasowy na MTP liczy 206, w tym 175 łóżek jest zajętych, co stanowi wzrost o 7 zajętych łóżek w stosunku do dnia poprzedniego.
Ogółem pozostaje wolnych 560 łóżek.

W Wielkopolsce jest też 131 łóżek respiratorowych dla pacjentów z koronawirusem, w tym 98 zajętych, co stanowi wzrost o 19 zajętych łóżek w stosunku do dnia poprzedniego.

Źródło: WUW