Wielkopolska: Ponad dwa miliardy złotych na inwestycje dla regionu

wojewoda Michał Zieliński fot. WUW

2 777 431 627 zł – tyle pieniędzy otrzyma Wielkopolska w drugim naborze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wyniki ogłosił premier Mateusz Morawiecki, o czym poinformował wojewoda Michał Zieliński.

– W skali całego kraju 98 proc. samorządów złożyło wnioski – powiedział wojewoda. – Każdy z tych samorządów, który zgłosił ten wniosek, przynajmniej na jeden wniosek będzie mógł otrzymać środki. Nie będzie samorządu, który aplikował i nie dostał dofinansowania. To świadczy o skali zainteresowania i potrzeb, jakie samorządy posiadają w sferze inwestycji.

W pierwszym naborze w 2021 roku do wielkopolskich samorządów trafiło blisko 1 980 055 704,53 zł na dofinansowanie 369 projektów. W drugim naborze wsparcie finansowe uzyskały 504 projekty – więcej od Wielkopolski dostało tylko województwo mazowieckie, gdzie dofinansowanie otrzyma 607 inwestycji.

W ramach drugiego naboru programu do Wielkopolski trafi: 1 265 806 993 zł na infrastrukturę drogową, 939 669 321 zł na infrastrukturę publiczną, 463 116 144 zł na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz 114 839 169 zł na działania proekologiczne.

– Bardzo ważnym obszarem, gdzie inwestycje będą realizowane, to inwestycje wodno-kanalizacyjne – podkreślił wojewoda. – To niezwykle istotny obszar inwestycji strategicznych, ponieważ często właśnie tych mniejszych gmin nie byłoby stać na remont chociażby oczyszczalni ścieków. Przykładem jest tutaj gmina Wielichowo, która otrzymała na ten cel ponad 14 mln zł.

Wojewoda wręczył też pierwszą promesę – otrzymała ją gmina Swarzędz, której udało się uzyskać wsparcie w wysokości 30 mln zł na rozbudowę ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie, ul. Pszennej w Łowęcinie oraz budowę Integracyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu.

W tej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych samorządy w całym kraju otrzymają dofinansowanie na ponad 30 mld zł. Wyniki naboru w całym kraju znajdują się na stronach rządowych.

Podziel się: