Wielkopolska: Ponad 2 mln zł na zdrowie psychiczne

Terapie, rehabilitacja i aktywizacja osób cierpiących na schizofrenię czy inne choroby przebiegające z objawami psychotycznymi – na to własnie zostały przeznaczone 2 mln zł z budżetu województwa wielkopolskiego.

Zdaniem zarządu województwa zdrowie psychiczne jest w tej chwili jednym z największych wyzwań dla polityki społecznej i zdrowotnej państwa oraz samorządów terytorialnych. Jednak ogromnym problemem jest to, że bardzo niewielki procent chorych na schizofrenię i inne choroby psychiczne korzysta ze świadczeń rehabilitacji leczniczej.

Właśnie dlatego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął do realizacji program polityki zdrowotnej: „Program psychiatryczny terapeutyczno – rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów”. Jego budżet na lata 2021-2025 wynosi ponad 2,1 mln zł, a dzięki niemu osoby cierpiące na schizofrenię i inne schorzenia przebiegające z objawami psychotycznymi będą mogły brać udział w zajęciach psychoedukacyjnych, terapii grupowej, terapii zajęciowej
oraz socjoterapii.

– Zdajemy sobie również sprawę z pogorszenia zdrowia psychicznego Wielkopolan, wynikającego z trwającej od ponad roku pandemii – mówi Paulina Stochniałek, członkini zarządu województwa. – Dlatego intensywne działania wspierające prowadzi między innymi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Zachęcam wszystkich do korzystania z naszego „Kryzysownika”, publikacji zawierającej pigułkę potrzebnych informacji w czasie kryzysu psychicznego, a także innych form wsparcia, które oferują nasze jednostki. Dotknięte kryzysem są szczególnie mocno dzieci i młodzież, dlatego nasz Departament Edukacji i Nauki przygotowuje ofertę wsparcia dla tej grupy mieszkańców.

W Wielkopolsce zaburzenia psychiczne stwierdzono u 144 310 pacjentów, bez uzależnień u 122 550 chorych, przy czym liczba hospitalizacji chorych na schizofrenię kształtowała się na poziomie 45 465. Hospitalizowano też 2 108 pacjentów z chorobami psychicznymi innymi niż schizofrenia.

W 2019 r. liczba leczonych na schizofrenię wyniosła w Wielkopolsce 10 590 osób, natomiast chorych z pozostałymi psychozami było 1 360. Z kolei liczba hospitalizowanych tylko chorych na schizofrenię wyniosła 3420 (w tym oddział psychiatryczny ogólny, opieki długoterminowej, oddział psychiatrii sądowej dla dorosłych), pozostałe psychozy to 309 hospitalizacji.

Dane epidemiologiczne dla województwa wielkopolskiego dotyczące zaburzeń psychicznych nie napawają optymizmem. Umieralność w województwie z tej przyczyny jest o ok. 15 proc. wyższa, niż w przypadku średniej dla całego kraju, osiągając tym samym 8 miejsce wśród wszystkich regionów Polski. Również zapadalność na schizofrenię jest w Wielkopolsce wyższa od średniej krajowej.

UMWW

Podziel się:

Ostatnio dodane: