Wielkopolska: Pierwszy w regionie dom dla samotnych rodziców z dziećmi już działa

dom dla samotnych rodziców fot. PP
Matki czy ojcowie małoletnich dzieci, kobiety w ciąży, opiekunowie w trudnej sytuacji życiowej – wszyscy będą mogli liczyć na pomoc i wsparcie w nowej placówce, która powstała w Lisówkach w gminie Dopiewo. Powiat poznański przekazał na ten cel prawie 1,7 mln zł.

Placówka ma na celu pomoc wszystkim samotnym rodzicom, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji. Nie tylko materialnej: ośrodek zapewnia też pomoc psychologiczną, socjalną czy prawną. Powiat poznański przekazał na ten cel prawie 1,7 mln zł, do wykorzystania w 2021 i 2022 r.
– Różne zdarzenia losowe sprawiają, że rodzice mają olbrzymi problem, by zadbać o bezpieczeństwo dzieci – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Chcemy dać im szansę na nowy początek, z dala od toksycznego, czasem przemocowego środowiska, w którym żyją. Specjaliści z Lisówek będą wspierać mieszkańców w odzyskiwaniu stabilizacji. Decyzja o powstaniu takiego miejsca to kolejny element
polityki społecznej, na którą w powiecie poznańskim kładziemy bardzo duży nacisk. I nie szczędzimy środków. Na realizację zadań z tego zakresu wydaliśmy z naszego budżetu ponad 85,4 mln zł w tym roku,
a w ubiegłym 72,5 mln zł.

Na terenie DPS jest 5 domów oferujących 30 miejsc dla potrzebujących rodziców. Skorzystają oni z w pełni urządzonych pomieszczeń. Wnętrza są umeblowanie, wyposażone w sprzęt AGD oraz łóżeczka i akcesoria dla dzieci, a także, co istotne, przystosowane do przyjęcia opiekunów bądź dzieci niepełnosprawnych. Lokatorzy znajdą tu nie tylko bezpieczną przystań, ale przede wszystkim spokój, przyjazną atmosferę oraz pomoc specjalistów w uzyskaniu samodzielności. Z tego tymczasowego lokum mogą korzystać nawet przez 12 miesięcy, ale realna długość pobytu zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości.

Lokatorzy w ramach terapii odbędą w miesiącu nawet kilkadziesiąt godzin spotkań z trenerami, prawnikami, asystentami rodzin.
– Głównym celem jest wpieranie podopiecznych w procesie usamodzielniania – wyjaśnia Karolina Piotrowska, kierownik projektu z poznańskiej Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego, instytucji zarządzającej programem. – Muszą zdawać sobie sprawę z tego, że dom, do którego trafiają, nie jest ośrodkiem wczasowym. Nie znaleźli się tu po to, by odpoczywać, ale żeby ułożyć życie na nowo. Naszym zadaniem jest, aby z pobytu wyciągnęli jak najwięcej korzyści i wartości, aby uregulowali swoją sytuację prawną, emocjonalną i finansową.

Decyzja o przyjęciu do „domu samotnej matki” wydawana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu po otrzymaniu niezbędnych dokumentów z ośrodka pomocy społecznej. Jednak w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby starającej się o mieszkanie w Lisówkach, będzie ona przyjęta bez skierowania, na wniosek własny lub OPS.

Na pomoc mogą liczyć również osoby z niepełnosprawnościami, podeszłe w latach czy przewlekle chore w wieku poprodukcyjnym, pozostające w trudnej sytuacji życiowej. W Lisówkach przeznaczono dla nich 2 domy z 10 miejscami. Są to tzw. mieszkania chronione wspierane z komfortowymi wnętrzami, przystosowanymi do potrzeb lokatorów.
– Dysponujemy kadrą specjalistów z doświadczeniem w pracy z ludźmi w kryzysie bezdomności, z ofiarami przemocy czy niepełnosprawnymi. W ramach wparcia w mieszkaniach wspomaganych – treningowych i socjalnych – od lat zatrudniamy pracowników socjalnych, psychologów, socjologów, opiekunów osób niesamodzielnych – podkreśla Karolina Piotrowska.

– Decyzję o skierowaniu do mieszkania chronionego wydaje również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Oczywiście jest ona uzgodniona z pracownikami socjalnymi naszego centrum i Fundacji oraz osobą
ubiegającą się o pomoc lub jej przedstawicielem ustawowym – wyjaśnia procedury Anna Czerniak, dyrektor PCPR w Poznaniu. – W obu przypadkach: lokatorów mieszkań chronionych, jak i matek czy ojców samotnie wychowujących dzieci, Powiatowe Centrum każdorazowo ustali odpłatność za pobyt. Wysokość opłaty naliczana jest indywidualnie i zależy od sytuacji życiowej osoby przyjmowanej do domu.

Jak przyznaje starosta poznański, wszystkie te projekty skierowane są do osób, którym szczególnie trzeba pomóc, aby zapobiegać ich wykluczeniom społecznym. Zapowiedział też, że powiat dofinansuje zwiększenie częstotliwości kursowania na lokalnej linii autobusowej na trasie Lisówki – Dopiewo.
– Nasz polityka społeczna obejmuje bardzo szerokie spektrum działań. Co roku szczepimy seniorów na grypę, a młodych przeciw HPV – wyjaśnia. – Ostatnio, dzięki dopłatom, udało nam się obniżyć cenę miesięcznego
pobytu w DPS w Lisówkach, przy jednoczesnym podniesieniu standardu placówki. W Swarzędzu powstaje właśnie nowy dom dziecka.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z jednego z wyżej wymienionych sposobów wsparcia, w celu uzyskania informacji czy złożenia wniosku, proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (I piętro) lub pod nr tel. 61 84 10 710.

PP

Podziel się: