Wielkopolska: Nowi inspektorzy WIOŚ. Będą tropić przestępstwa przeciwko środowisku

utworzenie Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej fot. WUW

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu powstał Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej. Ma się zajmować ściganiem przestępstw przeciwko środowisku w całym regionie.

Zasady funkcjonowania wydziału i to, czym się będzie zajmował, zostały przedstawione podczas briefingu prasowego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Wzięli w nim udział: Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Beata Maszewska, II Wicewojewoda Wielkopolski, Michał Mistrzak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, oraz Leszek Kurek, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Uruchomienie go stało się możliwe dzięki rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca tego roku.

W efekcie 1 lipca w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony środowiska w Poznaniu zaczął funkcjonować nowy Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który ma się zajmować rozpracowywaniem i zwalczaniem przestępstw przeciwko środowisku. Będzie przy tym współpracował z Departamentem Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ oraz Delegaturami WIOŚ w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

„Zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku” należy rozumieć jak najbardziej dosłownie: pracownicy wydziału będą środowiskowymi detektywami, którzy będą analizować, typować, wykrywać i ścigać przestępstwa oraz wykroczenia przeciwko środowisku na terenie Wielkopolski. Głównie będą się zajmować nielegalnym odprowadzaniem odpadów czy ścieków, bo takie przestępstwa przeciwko środowisku zdarzają się najczęściej.

Jak podkreślił minister Ozdoba podczas spotkania, warto dodać, że jak dotąd wielkopolski WIOŚ w obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom środowiskowym był krajowym liderem, jeśli chodzi o podejmowanie kontroli interwencyjnych, liczbę wniosków do organów ścigania, liczbę wniosków do sądów w związku z wykroczeniami i skuteczność wykrywania nieprawidłowości poprzez przeprowadzane kontrole. Dzięki powołaniu specjalnego wydziału skuteczność WIOŚ będzie jeszcze większa.

Wydział liczy 6 pracowników, a na jego czele stoi naczelnik posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze kontroli podmiotów korzystających ze środowiska i wykrywaniu nieprawidłowości. Pracuje na trzy zmiany i obejmuje teren całej Wielkopolski. Dzięki niemu łatwiej i szybciej będzie można otrzymywać informacje o przestępstwach przeciwko środowisku oraz je analizować.

Środowiskowi detektywi będą też współpracować z innymi służbami: Policją, Państwową Strażą Pożarną, Krajową Administracją Skarbową czy Inspekcją Transportu Drogowego. Dodatkowo przeszli dodatkowe przeszkolenia doskonalące w zakresie technik operacyjnych, by jeszcze łatwiej współpracowało im się z organami ścigania.

Podziel się: