Wielkopolska: Nowe środowiskowe domy samopomocy

Środowiskowe domy społeczne fot. WUW2
– Dążymy do tego, aby w każdym powiecie był co najmniej 1 dom samopomocy. U nas w Wielkopolsce można powiedzieć, że nam się to udaje i to zadanie jest wykonane – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Minister podpisała dziś umowy na utworzenie kolejnych trzech placówek w Wielichowie (pow. grodziski), Przemęcie i Żerkowie.

Nakłady dedykowane na ośrodki wsparcia wzrosły o 76 proc. porównując 2015 rok z rokiem bieżącym.
– Dzięki działaniom rządu z roku na rok rośnie sieć środowiskowych domów samopomocy. W bieżącym roku na ten cel przeznaczyliśmy dla wszystkich województw 40,8 mln zł. To wsparcie jest konieczne, abyśmy mogli aktywizować osoby w przestrzeni publicznej – mówiła minister Maląg.

Jak podkreślił wojewoda Łukasz Mikołajczyk, w Wielkopolsce na 35 powiatów mamy 31 środowiskowych domów samopomocy. Dzięki podpisanym umowom zniwelowane zostaną kolejne dwie białe plamy. – Niebawem w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim powstanie podobna placówka – zadeklarował wojewoda.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na utworzenie w 2020 r. w województwie wielkopolskim trzech nowych domów dla osób z zaburzeniami psychicznymi kwotę w łącznej wysokości 2.673.712 zł. Ponadto, po uruchomieniu każda placówka w 2020 r. otrzyma dotację na bieżące utrzymanie uczestników oraz podwyższoną dotację dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, która w łącznej kwocie wyniesie 146.159 zł.

Powiat grodziski na sfinansowanie zadania związanego z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielichowie otrzymał dotację w kwocie 570.000 zł. Po uruchomieniu placówki otrzyma w 2020 r. dotację dla 20 uczestników, w tym 6 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu w kwocie 38.205 zł.

Gmina Przemęt na utworzenie w Mochach śds otrzymała dotację w kwocie 1.508.712 zł, Po rozpoczęciu działalności otrzyma w 2020 r. dotację dla uczestników, w tym 7 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu w kwocie 47.493 zł.

Gmina Żerków natomiast na otwarcie placówki samopomocy w Dobieszczyźnie otrzymała dotację w kwocie 595.000 zł. Po uruchomieniu placówki otrzyma w 2020 r. dotację dla 30 uczestników, w tym 15 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu w kwocie 60.461 zł.

WUW, el