Poznań: Na kłopoty z zanieczyszczeniem środowiska? Wodór!

Wielkopolska Platforma Wodorowa
– Chcemy być w awangardzie zielonego ładu – mówił marszałek Marek Woźniak podczas otwarcia inauguracyjnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Wielkopolskiej Platformy Wodorowej.

Marszałek Woźniak podkreślił, że jako region staramy się dostrzegać, analizować i planować w naszych działaniach odnawialne źródła energii, jako element krajobrazu Wielkopolski najbliższej przyszłości. Przykładem pozytywnych zmian może być stopniowe zastępowanie pojazdów transportu zbiorowego tymi o napędzie hybrydowym i coraz częściej elektrycznym. Ta pozytywna zmiana odbywa się przy wsparciu funduszami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, będącymi w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

– Wodór jest bardzo obiecujący dlatego, że jest bez wątpienia zielonym źródłem energii, a ogniwa wodorowe są stosunkowo prostymi urządzeniami. To technologia jutra, rozwijana już dziś przez wiodące gospodarki na świecie. Dlatego przyglądamy się uważnie temu procesowi, gdyż będzie to bardzo ważny sektor produkcji i przechowywania energii – podkreślał marszałek, zwłaszcza w kontekście transformacji energetycznej wschodniej Wielkopolski.

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, odbyło się 6 grudnia i było także okazją do wręczenia aktów powołania członkom Wielkopolskiej Platformy Wodorowej oraz przekazania wyróżnień i nagród w konkursach: „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050″ oraz „HydroGen – Wodorowe Pokolenie – Wielkopolska 2050″.

Zmiany klimatyczne i podjęte zobowiązania strategiczne przez Unię Europejską i Polskę wymagają podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do zapobieżenia ewentualnym niekorzystnym zjawiskom gospodarczym, których wpływ na tempo rozwoju regionu może spowodować jego spowolnienie. Stąd zarząd województwa podjął decyzję o utworzeniu wielopłaszczyznowej platformy współpracy międzyśrodowiskowej biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych pod nazwą Wielkopolska Platforma Wodorowa. W założeniu ma ona sprzyjać efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz nisko i zeroemisyjnej gospodarki.

Grudniowe spotkanie zainaugurowało prace Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, która działać będzie poprzez Zgromadzenie Ogólne oraz cztery Panele: Biznesu, Nauki, Liderów Samorządowych i Obywatelski.

UMWW, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: