Wielkopolska: Marszałek apeluje o większy udział samorządów w Krajowym Planie Odbudowy

Marszałek Marek Woźniak fot. UMWW
Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, podczas pierwszego czytania projektu ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE, zaapelował o większe uwzględnienie potrzeb samorządów zamiast celów politycznych PiS w KPO.

Marszałek podkreślał, że obawy samorządów budzi nie tyle sam kształt Krajowego Planu Odbudowy, co jego wdrażanie, które jest nastawione na realizację celów politycznych rządu Prawa i Sprawiedliwości.

– Jeśli się czyta wnikliwie opis Krajowego Planu Odbudowy, to powołuje się on z jednej strony na kwestie odpowiedzi związanych z pandemią, z drugiej strony – do rządowych dokumentów programowych, które były wielokrotnie opisywane i prezentowane oraz Nowego Ładu – mówił marszałek. – Można więc wprost kojarzyć cel Krajowego Planu Odbudowy jako elementu realizacji celów politycznych.

Marszałek jest zdania, że w dyskusji wokół KPO dominuje przede wszystkim propaganda.
– Stwierdzenie, że albo dokonamy bezwarunkowej ratyfikacji, albo utracimy fundusze, to teza nieprawdziwa – podkreślił. – Ona narzuca ton tej dyskusji, a kwestia wdrożenia jest kluczowa i nadal niezałatwiona.

Zgodnie zapisami dotyczącymi wdrażania KPO samorządy mają m.in. czuwać nad procesem realizacji przedsięwzięć, ale to nie przekłada się w żaden sposób na sprawstwo w rozdzielaniu środków unijnych, zdaniem marszałka.

– W systemie polityki spójności dysponujemy 40 proc. tych środków, dlatego chcemy wdrażać również 40 proc. pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy – wyjaśnił Marek Woźniak. – Tymczasem instytucje rządowe nie chcą pozbawić się wpływu na to, gdzie i w jaki sposób popłyną pieniądze. Dlatego powinniśmy dążyć do przyjęcia ustawy wdrożeniowej.

Przypomnijmy, że już w sierpniu 2020 roku Wielkopolska zgłosiła 17 projektów do KPO o łącznej wartości 6,5 mld zł. Wśród nich są m.in. projekty dot. ochrony zdrowia w zakresie inwestycji w cyfryzację, aparatury leczenia wysokospecjalistycznego w sytuacji zagrożenia covid-19, budowa zbiornika retencyjnego na rzece Prośnie, stworzenie dwóch nowych linii kolejowych na odcinku Poznań Wschód – Poznań Główny, program budowy obwodnic, zakup nowego taboru kolejowego czy produkcję zielonego wodoru.

UMWW

Podziel się:

Ostatnio dodane: