marszałek Marek Woźniak fot. UMWW

Wielkopolska: Lista projektów do Krajowego Planu Odbudowy gotowa

6 sierpnia zarząd województwa wielkopolskiego przyjął wstępną listę projektów, które mogłyby zostać zgłoszone jako propozycje województwa do Krajowego Planu Odbudowy. Konsultacje społeczne w tej sprawie potrwają do 14 sierpnia.

Krajowy Plan Odbudowy to dokument planistyczny niezbędny przy realizacji inwestycji, które chcą się ubiegać o dofinansowanie unijne. Reformy i inwestycje ujęte w KPO mają służyć przywróceniu potencjału wzrostu polskiej gospodarce osłabionej pandemią koronawirusa.
– Ten fundusz ma nam rzeczywiście pomóc wychodzić z kryzysu i dlatego musimy się dobrze przygotować do rozdysponowania dostępnych w jego ramach środków finansowych – mówi marszałek Marek Woźniak.

Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, bo to ono przygotowuje ten dokument, projekty powinny odpowiadać wymogom stawianym w projektach rozporządzeń unijnych, być gotowe do szybkiego uruchomienia oraz wykonalne. Ważne jest, by zidentyfikowane projekty w jak największym stopniu przyczyniały się do wzmocnienia gospodarki, miały charakter strategiczny dla regionu, a ich efekty były trwałe.

Propozycje projektów powinny stanowić rozwiązanie problemów, jakie są identyfikowane w regionie w kontekście zmian strukturalnych oraz są konieczne do podjęcia w województwie. Powinny też spełniać wymogi takie jak realizacja Zaleceń Rady Unii Europejskiej dla Polski (CSR), zmiany w kierunku „zielonej” oraz cyfrowej gospodarki, wzmacnianie potencjału wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy. Powinny również wykazywać gotowość do szybkiego uruchomienia i wykonalność.

marszałek skierował listę projektów do konsultacji społecznych poprzez jej umieszczenie w dniach 9-14 sierpnia na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl. A po ich zakończeniu zostanie ona, wraz z uwagami zgłoszonymi w trakcie konsultacji, ponownie przekazana pod obrady zarządu województwa wielkopolskiego. A później już gotowy dokument w terminie do dnia 20 sierpnia zostanie przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ocena projektów będzie realizowana przez Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej działający przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponadto utworzona zostanie Grupa robocza ds. Krajowego Planu Odbudowy oraz siedem grup tematycznych do oceny projektów składających się z przedstawicieli: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, właściwych resortów, samorządów województw oraz ekspertów zewnętrznych.

Propozycje projektów planowanych do zgłoszenia z terenu województwa wielkopolskiego w ramach prac nad Krajowym Planem Odbudowy:

1. HPC4Poland -­­ Rozwój infrastruktury i usług węzła innowacji cyfrowych (DIH) na rzecz wzmocnienia gospodarki i Przemysłu 4.0
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe
65 000 000,00 zł

2. Dostosowanie opieki onkologicznej do standardów poepidemicznych – rozbudowa zakresu i adaptacja sposobów udzielania świadczeń onkologicznych
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
200 000 000,00 zł

3. Zwiększenie Bezpieczeństwa Epidemiologicznego Pacjentów w
Województwie Wielkopolskim
SWW 18 000 000,00 zł

4. Program rozwoju ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich
SWW/WZDW 300 000 00,00 zł

5. Program budowy obwodnic
SWW/WZDW 380 000 000,00 zł

6. Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym
transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego
SWW 960 000 000,00

7. Poprawa dostępności obszarów wykluczonych komunikacyjnie poprzez:
1. Modernizację linii kolejowej nr 368 Szamotuły – Międzychód.
2. Modernizację ciągu komunikacyjnego na liniach 236/390 Wągrowiec-RogoźnoCzarnków.
3. Modernizację linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem-Czempiń
PKP PLK
350 000 000,00 zł
400 000 000,00 zł
200 000 000,00 zł

8. Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie
PGW Wody Polskie
1 000 400 000,00 zł

9. EkoKampus. Energia wielomodalna Politechnika Poznańska
Poznańskie Centrum SuperkomputerowoSieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN
109 600 000,00 zł

10. Produkcja zielonego wodoru z wykorzystaniem infrastruktury powęglowej
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin („ZE PAK”).
ZE PAK S.A.
395 000 000,00 zł

11. Czas zawodowców – nowoczesne kształcenie w Wielkopolsce
SWW 80 000 000,00 zł

12. Nowoczesna i bezpieczna szkolna infrastruktura teleinformatyczna
Województwa Wielkopolskiego
SWW – ODN w Poznaniu
312 000 000,00 zł

13. Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030
SWW – ODN w Poznaniu
140 000 000,00 zł

14. Kompetencje przyszłości: Dostosowanie edukacji młodzieży i dorosłych do dynamiki wielkopolskiego rynku pracy
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
150 000 000,00 zł

15. Rewitalizacja śródmieścia miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem budowy Centrum Muzyki
Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego/Miasto Poznań/SWW
350 000 000,00 zł

3 2 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze