Wielkopolska: Lądowisko LPR na dachu szpitala jest już czynne!

Helikopter LPR Lotnicze Pogotowie Sanitarne fot. Sławek Wąchała

Od pierwszych dni lipca lądowisko na dachu szpitala Pomnika Chrztu Polski w Gnieźnie jest już czynne i przyjmuje śmigłowce sanitarne całą dobę. 8 lipca wizytowali je Piotr Gruszczyński, starosta powiatu gnieźnieńskiego, wraz z wicestarostą Anną Jung.

Lądowisko znajduje się na specjalnie wzmocnionej płycie dachu szpitala będącej częścią jego konstrukcji. Od początku lipca już przyjmuje śmigłowce dowożące pacjentów do szpitala lub zabierające ich dalej, do innych placówek.

„Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń, wymaganych wpisów i przeszkoleniu personelu, została zakończona kolejna inwestycja realizowana przez Szpital – Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia i budowa lądowiska” – poinformował powiat.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Podziel się: