Wielkopolska: Kto dostał rządowe dofinansowanie?

Michał Zieliński fot. WUW

Strefy przemysłowe w Wielkopolsce – w Kole, Pile i gminie Przygodzice – dostaną dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Piąta edycja programu ma wspomagać strefy przemysłowe, a w Wielkopolsce są właśnie te trzy.

Program ma ułatwić samorządom przyciągnięcie nowych inwestycji, rozwój eksportu oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki tym pieniądzom zostanie wybudowana bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja w powiecie kolskim – północna obwodnica Koła w ciągu drogi powiatowej NR 3205P. Samorząd otrzyma na nią 220,5 mln zł rządowego wsparcia. 58,6 mln zł dostanie zachodnia strefa przemysłowa w Pile, w tym park przemysłowy Piła-lotnisko, na dalszy rozwój. Z kolei gmina Przygodzice dostanie 19,2 mln zł na budowę wiaduktu drogowego wraz z siecią dróg na terenach aktywizacji gospodarczej w Przygodzicach.

– Ta edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych to kolejny przykład, że współpraca administracji rządowej i samorządowej daje możliwość realizacji nowych inwestycji, które służą wszystkim mieszkańcom – podkreśla wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Przypomnijmy, że Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to program kompleksowego wsparcia samorządów, a bezzwrotne dofinansowanie może wynieść nawet do 98 proc. wartości inwestycji przy minimalnym poziomie udziału własnego samorządu w wysokości 2 proc. Nabór wniosków trwał od 21 czerwca 2022 r. do 26 lipca 2022 r., a samorządy mogły je składać w czterech obszarach dotyczących budowy lub modernizacji: infrastruktury drogowej, infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej, infrastruktury technicznej drogowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.

Podziel się: