Wielkopolska: Kolejne linie kolejowe z szansą na rewitalizację

fot. Sławek Wąchała (zdjęcie ilustracyjne)
Tym razem chodzi o linie Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec oraz Śrem – Czempiń. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał dziś kolejne dwie umowy, dzięki którym zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie wstępnego studium planistycznego.

Umowy dotyczą projektów: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” oraz „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń”. Podpisała je także razem z wicemarszałkiem Magdalena Kutrowska, pełnomocnik konsorcjum firm: Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. oraz Instytutu Kolejnictwa.

Podpisanie umów zakończyło procedurę pierwszego z dwóch ogłoszonych przez województwo wielkopolskie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”.

Linie kolejowe Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec oraz Śrem – Czempiń to dwa z pięciu projektów ogółem zgłoszonych przez samorząd Wielkopolski. Wszystkie przeszły do drugiego etapu naboru ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach programu Kolej+. I wszystkie będą realizowane w formule partnerskiej. Liderem projektów jest Województwo Wielkopolskie, natomiast partnerami – przedstawiciele gmin i powiatów położonych na przebiegu budowanych/modernizowanych linii kolejowych oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Koszty opracowania WSPP będą ponoszone: w połowie przez samorząd województwa wielkopolskiego w pozostałej części przez partnerów projektów zgłoszonych do programu.

Dane uzyskane z WSPP będą podstawą do dalszej realizacji kilkusetmilionowych inwestycji.

UMWW

Podziel się:

Ostatnio dodane: