Wielkopolska: Kolejne gminy będą korzystać z odnawialnych źródeł energii

Marszałek Marek Woźniak WRPO fot. UMWW
Gminy Turek, Brudzew, Kawęczyn, miasto i gmina Wągrowiec, a także spółdzielnia mieszkaniowa z Grodziska Wielkopolskiego właśnie podpisały umowy na wsparcie środkami unijnymi wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

– Dzisiejsze cztery umowy to kolejny krok w kierunku osiągnięcia europejskiego zielonego ładu – powiedział marszałek Marek Woźniak podczas podpisania umów. Umowy podczas spotkania online podpisali także Karol Mikołajczyk, wójt gminy Turek, która jest autorem projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Turek”, Cezary Krasowski – wójt gminy Brudzew, realizującej w partnerstwie z gminą Kawęczyn zadanie „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”, Jarosław Berendt, burmistrz Wągrowca, który w partnerstwie z gminą Wągrowiec, tworzy „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec” oraz Grzegorz Pełko, prezes zarządu spółdzielni mieszkaniowej w Grodzisku Wielkopolskim, wcielającej w życie projekt „Wykorzystanie potencjału energii odnawialnej na rzecz Społeczności zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wielkopolskim”.

Projekty są warte 22,5 mln zł, a 16,7 mln zł unijnego wsparcia z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na pewno pomoże w ich realizacji. Dzięki nim na budynkach w Wielkopolsce zostanie zamontowanych kolejnych 1186 nowych instalacji dostarczających energię elektryczną i cieplną z odnawialnych źródeł energii.

– Wszyscy staramy się robić, co w naszej mocy, żeby przeciwstawić się czarnemu scenariuszowi, który jest rysowany przez naukowców dla Ziemi, bo ryzyko zmian klimatu i wzrostu temperatury to poważne zagrożenie – podsumował marszałek. – Jednym ze sposobów, aby temu przeciwdziałać jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, w miejsce spalania paliw kopalnych. To dzieje się w Wielkopolsce niemal codziennie. Bardzo cieszy udział w tym procesie samorządów lokalnych – gmin, miast i powiatów. Większość z przedsięwzięć, które uzyskały dziś unijne dofinansowanie, to projekty parasolowe. Samorządy lokalne podjęły się zatem ciężkiej pracy uzgodnień finansowych i technicznych zarówno z urzędem marszałkowskim, jak i właścicielami prywatnych budynków. Nieco odmienny jest projekt spółdzielni mieszkaniowej, który dotyczy dwóch tysięcy mieszkańców budynków wielorodzinnych.

Wójt Karol Mikołajczyk z gminy Turek podkreślił, że przechodzenie na zieloną energię jest szczególnie ważne dla gmin ze wschodniej Wielkopolski, gmin pokopalnianych, gdzie przemysł górniczy i energetyczny przez całe lata stanowił podstawę działania i teraz powoli odchodzi w przeszłość.
– Z kolei produkcja energii z OZE jest dla naszej gminy strategicznym elementem rozwoju gospodarczego na kolejne lata – mówił. – Z tego powodu tym bardziej cieszymy się, że ten projekt będziemy realizować i że otrzymaliśmy unijne dofinansowanie.

Projekt wart ponad 8 mln zł uzyskał ponad 6,1 mln zł marszałkowskiego dofinansowania i cieszy się też rekordowym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki tym pieniądzom powstaną 503 jednostki wytwarzania energii z OZE.

Radości nie krył także Cezary Krasowki, wójt gminy Brudzew.
– Jesteśmy szczęśliwi tym, że szczęśliwi z realizacji tego projektu mogą być nasi mieszkańcy – podsumował dodają, że jego gmina jest prekursorem w zakresie tworzenia elektrowni fotowoltaicznych. Obecnie, dzięki wartemu 6,3 mln zł projektowi, gdzie unijne wsparcie to 4,8 mln zł, na terenie gmin Brudzew i Kawęczyn pojawi się 417 instalacji OZE.

Miasto i gmina Wągrowiec realizują projekt „Słoneczne dachy”. 245 ekologicznych źródeł energii wartych jest 6,1 mln zł, a dofinasowanie z WRPO 2014+ to 4,61 mln zł.
– Dzięki unijnemu dofinansowaniu mieszkańcy pokryją jedynie koszty odbioru robót oraz wartość podatku VAT instalacji – powiedział burmistrz Jarosław Berendt.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim z kolei zamontuje 19 instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków wielorodzinnych i kotłowni. Spółdzielnia już sama produkuje 100 proc. potrzebnej energii cieplnej, jak poinformował z dumą Grzegorz Pełko, prezes zarządu spółdzielni.
– Nowe ogniwa zostaną podpięte pod źródła wytwarzania energii, czyli pod kotłownie i węzły cieplne w budynkach, gdzie przy pomocy zasobników z grzałkami lub pomp ciepła będziemy wspierać proces
ciepłej wody dla mieszkańców – tłumaczył. – Stanie się to dzięki czystej energii, co zdecydowanie obniży koszty.
Tu unijne dofinansowanie projektu wynosi 1,02 mln zł, gdzie całość przedsięwzięcia jest warta 2,03 mln zł.

UMWW

Podziel się: