Wielkopolska: Inspektorzy sanitarni kontrolowali miejscowości wypoczynkowe

szpital, laboratorium fot. jarmoluk, pixabay

774 kontrole, 73 mandaty karne na kwotę 15 800 złotych. To efekt weekendowych kontroli pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w czerwcu i lipcu. Sprawdzali produkcję i sprzedaż żywności w miejscowościach wypoczynkowych.

Liczba mandatów, a szczególnie ich wysokość wskazuje, że jest sporo do poprawienia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności. Inspektorzy wśród najczęściej spotykanych nieprawidłowości wymieniają brak czystości i porządku w obiektach oraz ich zły stan techniczny, przechowywanie artykułów spożywczych w niewłaściwych warunkach, brak prowadzenia rejestrów wynikających z dobrej praktyki higienicznej/produkcyjnej, brak aktualnych orzeczeń lekarskich personelu do celów sanitarno-epidemiologicznych, brak odzieży ochronnej u pracowników zakładów, oraz brak dokumentacji potwierdzającej pochodzenie składników/produktów spożywczych i brak wykazu składników alergennych sprzedawanych produktów.

„Powyższe dane wskazują, iż prowadzenie tego typu kontroli jest potrzebne i celowe, aby zapewnić konsumentom spożywanie żywności oraz jej zakup w obiektach spełniających obowiązujące wymagania sanitarno-higieniczne podczas letniego wypoczynku” – informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. I zapewnia, że weekendowe kontrole będą kontynuowane.