Wielkopolska: Dwa transporty z nielegalnymi odpadami

Nielegalne odpady Wielkopolska fot. WIOŚ

110 skontrolowanych pojazdów, w tym 49 przewożących odpady, a 2 – przewożących je nielegalnie. To bilans tylko jednego dnia kontroli odpadów w Wielkopolsce.

Kontrola odbywała się 8 września w ramach ogólnopolskiej akcji „Nielegalne odpady 2021”. Celem działań zainicjowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska jest walka z nielegalnym transportem odpadów.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, w tym także z udziałem regionalnych Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i w Pile, przy współpracy z funkcjonariuszami policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Krajowej Administracji Skarbowej w ciągu jednego dnia przeprowadzili w 6 punktach kontrolnych rozstawionych w różnych częściach województwa zmasowaną kontrolę transportów pojazdami w ruchu drogowym.

– Wykryto 2 nielegalne transporty odpadów, które odbywały się w trybie transgranicznego przemieszczania odpadów – informuje Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. – Ujawnione nielegalne transporty międzynarodowe dotyczyły przemieszczania odpadów w postaci zużytych opon z Niemiec do Polski, do podmiotu nieposiadającego uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarowania odpadami oraz przemieszczania odpadów w postaci zmieszanych odpadów butów, torebek, pasków, odzieży ze Szwecji do Polski, także do podmiotu nieposiadającego uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarowania odpadami.

Obydwa transporty trafiły więc nie do odbiorcy, ale na specjalnie wyznaczony parking, a informację o działaniach przekazano do właściwych starostów – tych, na których teren jechały nielegalne odpady. Firmy, które je miały odebrać, mogą się spodziewać dodatkowych kontroli.

Dalsze postępowania w sprawie zatrzymanych transportów odpadów prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska przy współpracy pozostałych służb.
– Naszym priorytetem jest walka z przestępczością środowiskową, a jest ona skuteczniejsza, gdy tak jak dziś, tak wiele służb bierze w niej swój aktywny udział – przekazał podczas konferencji prasowej przy jednym z punktów kontrolnych Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Minister oprócz potrzeby zwiększania wykrywalności wskazał także na istotność konsekwencji ponoszonych za nielegalne działania, czemu mają służyć zwiększone kary dla przestępców środowiskowych.

Źródło: WIOŚ

Podziel się:

Ostatnio dodane: