Wielkopolska: Droga z Boduszewa do Zielonki już po remoncie. „To całkiem nowa jakość”

droga Boduszewo-Zielonka fot. PP

Ponad 2,5 mln zł kosztował remont 5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej z Boduszewa do Zielonki. Oficjalne otwarcie drogi zorganizowała Rada Sołecka Zielonki, bardzo dumna z nowej drogi. „To całkiem nowa jakość” – mówią zgodnie radni.

Przed remontem droga była w bardzo złym stanie technicznym.
– Ponad 40 lat temu ułożono nawierzchnię asfaltową – wspomina Hieronim Kazuś, sołtys Zielonki. – Mimo doraźnych napraw jezdnia się dosłownie sypała i trudno już było omijać dziury. Trzeba było jeździć wolno i ostrożnie, żeby nie uszkodzić zawieszenia w samochodzie. Dzisiaj ten odcinek to zupełnie nowa jakość.

Na drodze ułożone zostały warstwy wyrównawcza i ścieralna, pobocza wysypano tłuczniem granitowym. Jezdnię tam, gdzie było to możliwe, poszerzono do 5 metrów. Na odcinku leśnym, gdzie droga ma około 4 metrów szerokości, powstało kilkanaście mijanek, a ze względów bezpieczeństwa zrobiono je także na każdym łuku drogi. A ponieważ nie trzeba już uważać na dziury w jezdni, to czas przejazdu tym odcinkiem jest znacznie krótszy.
– Teraz, kiedy jadę do Murowanej Gośliny, to odpoczywam – żartuje sołtys Zielonki.

Z drogi korzystają głównie okoliczni mieszkańcy, choć to również skrót do Tuczna i Swarzędza. To kolejny z ponad 700-kilometrowej sieci ­dróg powiatowych odcinek, który po remoncie stał się bezpieczny i zyskał nowoczesny wygląd.
– Cieszę się, że w tym roku udało nam się wyremontować odcinek z Boduszewa do Zielonki. Wiem, że mieszkańcy czekali na to od lat – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański. – Sukcesywnie staramy się modernizować i remontować nasz układ drogowy. Tylko w ubiegłym roku na zarządzanie drogami wydaliśmy blisko 120 mln zł, z czego na same remonty – 23 mln zł, a inwestycje to kolejnych 66 mln zł. Pozostałe środki przeznaczyliśmy między innymi na projekty, wykupy gruntów, bieżące utrzymanie naszych odcinków.

W przypadku tej konkretnej drogi sporo czasu zajęły przygotowania do remontu: opracowanie dokumentacji technicznej i uregulowanie kwestii własności gruntów. Takie prace potrafią zająć nawet kilka lat.
– Co roku przebudowujemy średnio 17 km i remontujemy 10 km dróg powiatowych – wylicza Marek Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. – Niestety, nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego od razu, choć bardzo byśmy chcieli. Ale lista potrzeb z roku na rok systematycznie się skraca.

Podziel się: