Wielkopolska: Dofinansowanie pomocy dla bezdomnych

pomoc fot. SMMP
Caritas Diecezji Kaliskiej, Monar z Rożnowic i stowarzyszenie „Dom” z Gniezna otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Pokonać bezdomność”.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowało ostateczną listę podmiotów dofinansowanych w otwartym konkursie ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2021. Celem programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.

Dofinansowanie otrzymały również trzy podmioty w Wielkopolsce: Caritas Diecezji Kaliskiej w Kaliszu (296 000 zł), Stowarzyszenie Monar w Rożnowicach (181 030 zł) oraz Powiatowe Stowarzyszenie na rzecz pomocy bezdomnym i integracji społecznej w Gnieźnie „Dom” (55 790 zł).

Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu wielokrotnie realizowało projekty zarówno z Miastem Poznań, jak i Wojewodą Wielkopolskim. Jednym z nich był projekt „Wsparcie osób w kryzysie bezdomności” realizowany w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego w obszarze wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Centrum pracuje z osobami znajdującymi się w kryzysie: bezdomności, samotnego rodzicielstwa, przemocy w rodzinie, po opuszczeniu zakładów karnych, bezrobocia, choroby, niepełnosprawności, uzależnienia czy w innych trudnych sytuacjach życiowych.

– Miałem okazję osobiście poznać efekty pracy z podopiecznymi ośrodka. Wierzę, że przyznane wsparcie pozwoli na zapewnienie kompleksowej pomocy osobom jej najbardziej potrzebującym – mówi wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Komisja Konkursowa do dofinansowania zarekomendowała 42 podmioty na kwotę ok. 5 500 000 zł. Wszystkie organizacje dofinansowane w tegorocznej edycji konkursu powinny niezwłocznie przesłać do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS wymagane dokumenty.

WUW