złożenie wniosku o nadanie praw miejskich dla Miasteczka Krajeńskiego fot. UG Miasteczko Krajeńskie

Wielkopolska: Czy Miasteczko Krajeńskie zostanie miastem?

W ubiegłym roku mieszkańcy oraz sympatycy Miasteczka Krajeńskiego złożyli wniosek do rady gminy o przystąpienie do projektu odnowienia praw miejskich dla Miasteczka Krajeńskiego. 22 marca tego roku stosowny wniosek został złożony w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

„Miasteczko Krajeńskie posiada średniowieczny rodowód” – wyjaśniają władze gminy genezę starań o odnowienie praw miejskich. – „Prawdopodobnie otrzymało ono prawa miejskie około 1475 roku. W tym roku Miasteczko Krajeńskie figurowało już w spisie miast polskich. Niestety, w związku z reformą administracyjną z dniem 1 stycznia 1973 roku miejscowość ta utraciła status miasta, a ponadto została włączona do gminy Białośliwie. Na wniosek grupy mieszkańców Miasteczko Krajeńskie, Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie wraz z Radą Gminy zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców podjęli decyzję o wdrożeniu stosownych działań i procedur związanych z przekazaniem wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie statusu miasta miejscowości Miasteczko Krajeńskie.

Pracownicy urzędu gminy opracowali stosowny wniosek, a 21 marca Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Miasteczko Krajeńskie. Już następnego dnia wniosek wraz z uchwałą rady i innymi niezbędnymi dokumentami został złożony na ręce wojewody wielkopolskiego. Złożyli go wójt Krzysztof Jacek Oświecimski, Szymon Kunek, przewodniczący rady gminy, Augustyn Mueller oraz Adam Bogrycewicz, radny Sejmiku Wielkopolskiego. Odpowiedź na wniosek nadejdzie zapewne pod koniec lipca tego roku.