Wielkopolska będzie przewodniczyć Konwentowi Marszałków Województw RP

Marek Woźniak fot. UMWW

Wielkopolska przejmie od Lubelszczyzny półroczne przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP. – Wielkopolska to dobre miejsce, by debatować o trudnych sprawach. Przez lata pokazywaliśmy bowiem, że działając konsekwentnie potrafimy osiągać sukcesy – podkreśla marszałek Marek Woźniak.

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Zmiana przywództwa konwentu nastąpi po zakończeniu obrad w Lublinie, które odbywają się 7 i 8 grudnia 2022 r. Nowym przewodniczącym – już trzeci raz – zostanie marszałek Marek Woźniak.
– W pierwszym półroczu 2023 roku w Wielkopolsce zorganizujemy dwa konwentowe posiedzenia, w marcu i czerwcu – powiedział marszałek. – Dotychczas nasz region gościł przedstawicieli wszystkich samorządowych województw w latach 2006 – 2007 oraz w 2015 roku.

W bieżącym, grudniowym posiedzeniu konwentu uczestniczy Krzysztof Grabowski, wicemarszałek Wielkopolski. W programie obrad znajdą się dwa moduły – Bezpieczeństwo żywnościowe oraz Bezpieczeństwo energetyczne – kontekst aktualnych uwarunkowań.

Podziel się:

Ostatnio dodane: