Wielkopolska będzie miała młodzieżowy sejmik. Zaczyna się nabór kandydatów

sesja budżetowa sejmiku fot. UMWW

2 stycznia rozpoczął się nabór kandydatów na pierwszą kadencję Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, apolitycznego ciała doradczego dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Kto może zostać młodzieżowym radnym?

Młodzieżowy sejmik będzie liczył 39 radnych, młodych Wielkopolan między 15 a 20 rokiem życia, reprezentujących 6 okręgów wyborczych, a jego kadencja potrwa 3 lata.
– Żyjemy w czasach, w których trzeba stawiać trudne pytania i szukać niełatwych rozwiązań, dlatego chciałbym wspólnie z młodymi ludźmi zastanowić się nad przyszłością Europy i naszego regionu – wyjaśnia Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Wiem, że jest wiele utalentowanych osób, które chcą pracować na rzecz Wielkopolski, chcą też, by była nowoczesna i innowacyjna. Sejmik to dobre miejsce dla takiej młodzieży.

26 września 2022 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego na wniosek zarządu województwa podjął uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a także nadania mu statutu, określającego zasady jego działania. Celem jest zwiększenie aktywności społecznej młodzieży i zaangażowania jej w działania na rzecz lokalnej społeczności, budowa świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych oraz rozwój umiejętności społecznych.

Podczas pracy w sejmiku młodzi ludzie będą doskonalić swoje umiejętności pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także podejmowania decyzji.
Głos Młodzieżowego Sejmiku WW będzie szczególnie ważny przy opracowywaniu i tworzeniu dokumentów strategicznych dotyczących młodzieży. Młodzi radni będą też opiniować uchwały SWW.

– Jestem przekonana, że wielkopolska młodzież wykaże duże zainteresowanie możliwością pracy w nowo powstającym gremium, którego radni będą głosem młodzieży w dialogu z Sejmikiem i Zarządem Województwa Wielkopolskiego – mówi Małgorzata Waszak-Klepka, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Kto może zostać wielkopolskim radnym? Kandydat musi posiadać rekomendację samorządu uczniowskiego swojej szkoły, uczelni lub organizacji pozarządowej z terenu województwa wielkopolskiego, w której działa. Dodatkowo musi napisać samodzielnie pracę na temat „Wielkopolska moich marzeń – Moja praca na rzecz Województwa Wielkopolskiego”.

Nabór kandydatów rozpoczął się 2 stycznia i potrwa do 28 lutego.

Podziel się:

Ostatnio dodane: