Wielkopolska: Adam Szłapka złożył interpelację w sprawie podwyżek cen gazu

Adam Szłapka

Chodzi o podwyżkę, która dotknęła wiele gmin Wielkopolski. Poseł pyta ministra infrastruktury, czy wiedział o tak wysokiej podwyżce i czy jest możliwość wsparcia tych samorządów, które zostały nią dotknięte.

Przypomnijmy, że wiele wielkopolskich gmin zostało zaskoczonych podwyżkami opłat za gaz w wysokości nawet 170 proc. To gminy, które podpisały umowy z firmą G.EN Gaz. Tymczasem opłaty tych użytkowników, którzy mają podpisaną umowę na dostawy gazu z PGNiG, mają podwyżki rzędu najwyżej 20 proc.

Przewodniczący Nowoczesnej napisał w interpelacji do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, że „stacjonująca w gminie Tarnowo Podgórne firma G.EN Gaz, kupująca gaz ziemny od spółki PGNiG podniosła ceny gazu ziemnego w wielu wielkopolskich gminach. Tym razem wzrost tych cen był bardzo daleki od rozsądnej granicy, ponieważ wyniosła ona 170% dla odbiorców indywidualnych oraz 270% dla firm”.

Poseł zwrócił też uwagę, że nikt wcześniej nie poinformował klientów o tak drastycznym wzroście cen usług, więc było to dla wszystkich klientów ogromne zaskoczenie.
„Przy obecnym poziomie inflacji, rosnących równolegle innych kosztach oraz nierównomiernie rosnących wynagrodzeniach taki wzrost odbije się znacząco na budżetach domowych odbiorców gazu ziemnego dostarczanego przez wyżej wymienioną firmę” – zwraca uwagę poseł.

Adam Szłapka zwrócił uwagę również na fakt, że podwyżki dotkną też samorządy, bo wiele budynków użyteczności publicznej też jest ogrzewanych gazem, co z kolei może wpłynąć na ceny wielu usług i dołożyć mieszkańcom tych gmin dodatkowe podwyżki. W dodatku mieszkańcy z przyczyn technicznych nie mogą zmienić dostawcy gazu na przykład PGNiG, gdzie ceny są niższe.

„Mając powyższe na uwadze wnoszę o odpowiedź na następujące pytania” – napisał poseł. – ” 1. Czym spowodowany jest tak wysoki wzrost cen dostaw gazu ziemnego?

2. Czy PGNiG jest w posiadaniu narzędzi do kontroli dostawców, którzy kupują od nich gaz ziemny, aby jego koszty nie były zbyt dużym obciążeniem dla odbiorców?
3. Czy Ministerstwo zostało poinformowane o tym, że planowana jest tak wysoka podwyżka? Jeżeli tak to czemu mieszkańcy gmin w Wielkopolsce nie zostali poinformowani o planowanym wzroście cen dostaw gazu ziemnego?
4. Czy planowany jest dalsze podnoszenie cen dostaw gazu ziemnego? Jeżeli tak to o ile procent wzrosną ceny do końca bieżącego roku?
5. Czy jest możliwość wsparcia finansowego gmin, które zostały dotknięte tą nagłą podwyżką?
6. Czy jest możliwość rozbudowy sieci dostawczej gazu ziemnego w Wielkopolsce, aby mieszkańcy mieli możliwość ewentualnej zmiany dostawcy?
7. Jakimi kryteriami posługiwał się Urząd Regulacji Energetyki wydając pozytywną decyzję dotyczącej podwyżki?”.