wojewoda Michał Zieliński fot. WUW
Tyle pieniędzy dostaną wielkopolskie gminy, w których znajdowały się Państwowe Gospodarstwa Rolne. Premier Mateusz Morawiecki właśnie ogłosił listę gmin, które otrzymały wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Decyzją premiera ogólnopolski budżet funduszu dla gmin popegeerowskich został zwiększony z 250 do 340 mln zł. Jest to znaczący impuls do realizacji inwestycji tzw. pierwszej potrzeby w gminach popegeerowskich. W Wielkopolsce na liście pozytywnie zaopiniowanych wniosków znalazły się 94 samorządy.

Gminy otrzymają wsparcie na łączną kwotę 41 mln 450 tys. zł z budżetu wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego.
– Mogą za to sfinansować budowę, rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przepompowni ścieków, dróg wewnątrz miejscowości, chodników, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, świetlic, oświetlenia wewnątrz miejscowości, remiz strażackich i innych – wyjaśnia Tomasz Stube, rzecznik prasowy wojewody.

– Dla przykładu w powiecie wągrowieckim w gminie Gołańcz za kwotę 150 tys. złotych wyremontowana zostanie świetlica wiejska w Czesławicach. W powiecie międzychodzkim w miejscowości Chrzypsko Wielkie za środki uzyskane w ramach programu wymieniona zostanie instalacja wodociągowa, z kolei w Łabiszynku (pow. gnieźnieński) wymieniona zostanie zdegradowana nawierzchnia drogi prowadząca do bloków będących kiedyś w zarządzie PGR.

WUW