Wielkopolska: 3,5 mln zł dla szkół zawodowych

Dofinansowanie dla szkół od zarzadu województwa wielkopolskiego fot. UMWW
„Droga do sukcesu! – Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie” i „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu”- to dwa projekty, które zdobyły dofinansowanie unijne w wysokości 3,5 mln zł.

Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego podpisał umowy z powiatem wolsztyńskim reprezentowanym przez starostę Jacka Skrobisza i Justynę Chmielewską, prezes spółki Gamma.

Wsparcie unijne skierowane jest do uczniów i nauczycieli technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu oraz Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie.
– To bardzo ważne wsparcie dla lokalnych samorządów, które zostanie wykorzystane m.in. na unowocześnienie wyposażenia szkół – zaznaczają starostowie powiatów wolsztyńskiego i wągrowieckiego Jacek Skrobisz i Tomasz Kranc.

Celem projektów jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w regionie poprzez nabycie i podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez uczniów wielkopolskich techników.
– Projekty, na których dofinansowanie podpisaliśmy umowy, obejmą w sumie 455 uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie wolsztyńskim i wągrowieckim – wyjaśnił wicemarszałek. – Pozwolą one na lepsze dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb obecnego i przyszłego rynku pracy, ułatwią także absolwentom przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych absolwentów wzmocni ich pozycję już na starcie kariery zawodowej.

Oba projekty warte są niemal 4 mln zł, a zarząd województwa przyznał im dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. To aż 90 proc. wartości projektów.

Planowane w projektach wsparcie obejmować będzie realizację staży zawodowych organizowanych we współpracy z przedsiębiorcami oraz różnorodnych kursów i szkoleń specjalistycznych/zawodowych dla uczniów we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Ponadto w projektach przewidziano działania uzupełniające – doposażenie pracowni zawodowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

– Warto zaznaczyć, że Europejski Fundusz Społeczny, z którego pochodzą środki unijne ma bardzo szeroki obszar interwencji – podkreśla Wojciech Jankowiak. – Bo z jednej strony to wsparcie działań związanych z rynkiem pracy, ale są to także interwencje dotyczące programów prozdrowotnych i edukacji. Ale to przede wszystkim człowiek i człowiek na rynku pracy.

Projekty realizowane będą od czerwca 2020 r., a zakończą się w roku 2023.

UMWW, el

Podziel się: