Urząd Marszałkowski

Wielkopolska: 300 milionów dla przedsiębiorców

1000 poręczeń na kwotę ponad 300 tysięcy złotych przez kilka najbliższych lat. Tyle zyskają wielkopolscy przedsiębiorcy dzięki umowie, która została dziś podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Chodzi tu o mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z obszaru województwa wielkopolskiego, reporęczane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Dzięki umowie w ciągu najbliższych kilku lat udzielonych zostanie ponad 1000 poręczeń na kwotę przekraczającą 300 mln zł.

Umowy zostały zawarte między Wielkopolskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. (spółką, której właścicielem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego) a Pośrednikami Finansowymi wybranymi w toku przeprowadzonej procedury przetargowej: Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Poznańskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., Konsorcjum Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. oraz Finansowanie i Doradztwo Sp. z o.o., działającym pod nazwą „Wielkopolskie Konsorcjum Poręczeniowe”, a także POLFUND Funduszem Poręczeń Kredytowych S.A.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. wspiera rozwój województwa wielkopolskiego w postaci różnego rodzaju instrumentów finansowych. Dzięki współpracy z Funduszami Poręczeniowymi udzielane będzie wsparcie poręczeniowe, z którego skorzystać będą mogli przedsiębiorcy z sektora MŚP działający na obszarze województwa wielkopolskiego. Celem udzielanych poręczeń jest likwidacja jednej z głównych barier rozwojowych wielkopolskich MŚP jakim jest ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania ze względu na brak odpowiedniego zabezpieczenia.

Ideą przedmiotowego produktu jest przede wszystkim uzupełnienie, istniejącej w województwie wielkopolskim, oferty w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, m.in. programu JEREMIE 2, odpowiadając na potrzeby wielkopolskich MŚP i PF, wykazujących duże zainteresowanie niestandardowymi produktami, takimi jak poręczenia wadialne, poręczenia faktoringu, czy poręczenia należytego wykonania kontraktu.

UMWW, el

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze