Marszałek Marek Woźniak fot. UMWW

Wielkopolska: 25 mln zł na transport miejski i edukację

Oborniki, Wągrowiec, Gołańcz i Chodzież – każda z tych miejscowości otrzyma dofinansowanie na transport miejski oraz wzmocnienie szkolnictwa z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+.

Dofinansowanie przyznał zarząd województwa, a marszałek Marek Woźniak odwiedził wszystkie miejscowości podpisując w każdej stosowną umowę.
– Obserwujemy dziś renesans szkolnictwa zawodowego – powiedział. – Traktujemy ten obszar jako bardzo ważny element naszego działania. Dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby konkursy, które dotyczą projektów mających prowadzić do rozbudowy szkół i wzmocnienia ich wyposażenia miały odpowiednie zabezpieczenie finansowe. Tylko dobre przygotowanie absolwentów jest gwarancją na to, aby byli przez rynek pracy pożądani i oczekiwani.

Celem tych inwestycji jest popularyzacja wykształcenia technicznego, zawodowego, innowacyjności, a także promowanie wśród młodzieży specjalności technicznych, najbardziej potrzebnych dziś na rynku pracy. Unijnym wsparciem objęte zostały: Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach, Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu, Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu, Zespół Szkół w Gołańczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży oraz zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach.

Gminy Wągrowiec, a także Chodzież i Gołańcz dzięki dofinansowaniu unijnemu zbudują kolejne kilometry ścieżek pieszo-rowerowych.

Marszałek podpisał umowę z Gminą Miejską w Wągrowcu, która zrealizuje wart ponad 8 mln zł projekt pn. „Budowa infrastruktury rowerowej w Wągrowcu jako alternatywnego sposobu komunikacji wraz z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego, rowerowego i pieszego”, w tym blisko 7 mln stanowi dofinansowanie unijne.

Z kolei Gmina Gołańcz otrzyma prawie 2,7 mln zł na budowę ścieżki rowerowej Gołańcz-Margonin (po dawnej linii kolejowej), a gmina Miejska w Chodzieży na duży – wart blisko 10 mln – projekt pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży – etap II” zyska ponad 8 mln unijnego marszałkowskiego wsparcia.

– Przyjęliśmy koncepcję, że za wszelką cenę będziemy się starali poczynić oszczędności w naszym regionalnym programie unijnym tak, aby wszystkie projekty samorządów lokalnych dotyczące transportu miejskiego i niskiej emisji otrzymały nasze wsparcie – wyjaśnił marszałek. – Oceniam je jako bardzo dobre i wartościowe.

UMWW

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze