Wielkopolscy konspiratorzy uhonorowani przez Sejm

WSGO Warta fot. IPN
Z okazji 75. rocznicy powstania Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą wielkopolskich żołnierzy konspiracji antykomunistycznej. To pierwsza uchwała upamiętniająca żołnierzy „drugiej konspiracji” z Poznania i Wielkopolski.

Projekt uchwały przygotował poseł Bartłomiej Wróblewski wspólnie z Dariuszem Paprockim z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Od strony historycznej treść uchwały była konsultowana z dr. Rafałem Sierchułą z IPN. W Sejmie korektę językową przeprowadził poseł Piotr Babinetz.

Oto treść uchwały:

Dnia 10 maja 2020 r. przypada 75. rocznica powstania Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta”, organizacji podziemia niepodległościowego stworzonej na zrębach Poznańskiego Okręgu Armii Krajowej. „Warta”, założona przez ostatniego komendanta Armii Krajowej w Poznaniu ppłk. Andrzeja Rzewuskiego ps. „Hańcza”, była apolityczną, konspiracyjną jednostką Wojska Polskiego uznającą zwierzchność Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie.

Organizacja formalnie podlegała kierownictwu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Rozbudowywała swoje struktury, zbierała i przekazywała Naczelnemu Wodzowi do Londynu informacje wywiadowcze oraz zwalczała komunistyczną propagandę.
Nie podejmując własnych akcji zaczepnych, starano się chronić byłych żołnierzy Armii Krajowej przed prześladowaniami ze strony NKWD i UB. Liczebność organizacji szacuje się na około 5 tys. członków.

Rozwiązanie WSGO „Warta” nastąpiło, pod wpływem zalecenia sztabu Naczelnego Wodza, mocą ostatniego rozkazu ppłk. Rzewuskiego z dnia 15 listopada 1945 r. W końcowym okresie aktywności „Warta” była infiltrowana przez agentów UB, co skutkowało, już po formalnym zakończeniu działalności licznymi aresztowaniami. Pojmany w końcu listopada ppłk. Andrzej Rzewuski popełnił samobójstwo w celi więziennej 20 maja 1946 r.

W 75. rocznicę utworzenia Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wszystkim wielkopolskim żołnierzom drugiej konspiracji, którzy wiernie trwali przy legalnych polskich władzach i walczyli o niepodległość Polski.

Mat. pras., el