Nowe chodniki na miejscu zniszczonych, wyremontowane miejsca postojowe i znacznie więcej zieleni – ulica Rolna wkrótce będzie nie do poznania.

Przebudowa, którą prowadzi Zarząd Dróg Miejskich. obejmuje odcinek ulicy na odcinku od Hetmańskiej do Czwartaków. W ramach inwestycji zostaną wyremontowane chodniki, zjazdy do posesji, powstaną zatoki postojowe i przybędzie zieleni. Wzdłuż ulicy zostaną posadzone nowe drzewa, a już istniejące tereny zielone będą uporządkowane i odświeżone.

Chodniki zostaną wykonane z betonowych płyt o wymiarach 50×50 cm. Nawierzchnia zatok i miejsc postojowych, na których będzie można parkować pojazdy prostopadle do jezdni oraz zjazdów, będzie z betonowej kostki brukowej. Po zakończeniu prac budowlanych zostaną zasadzone drzewa.

Dzięki tym pracom nie tylko piesi zyskają zupełnie nową, wygodną do chodzenia nawierzchnię. Dzięki nowym nawierzchniom oraz zieleni znacznie poprawi się estetyka okolicy. Kierowcy będą mieli do dyspozycji miejsca postojowe.

Koszt prac wynosi 746 tysięcy złotych. Znacząca część środków finansowych pochodzi z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Wilda. Termin zakończenia robót budowlanych ZDM wyznaczył na 30 listopada.

Mat.pras. ZDM

Podziel się:

Ostatnio dodane: