Wielkie rury przyjadą na Stary Rynek w Poznaniu. Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu

rury fot. PIM

Na miejsce dotrą nocą, w czasie mniejszego ruchu – i są ostatnimi elementami zbiornika retencyjnego, który powstanie przy ratuszu. Wielkie rury 8 grudnia między 22.00 a 23.00 dotrą na Stary Rynek.

„Z uwagi na znaczące rozmiary ostatnich części zbiornika, transport przewidziany jest na późny wieczór, gdy ruch na ulicach będzie mniejszy”- wyjaśnia spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Rury wjadą od strony ulicy Paderewskiego, gdzie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu. Przy ich rozładunku na Starym Rynku może też być trochę głośniej. Z kolei do 9 grudnia prowadzone będą również prace w godzinach popołudniowych związane m.in. z renowacją przyłączy kanalizacji sanitarnej – dlatego wtedy też mogą występować czasowe utrudnienia związane z ruchem sprzętu budowlanego oraz hałas.

„Zespół zbiorników przed ratuszem i domkami budniczymi pomieści 624 metry sześcienne wody” – wyjaśnia PIM. – „Składa się on z wielkich pierścieni o wytrzymałej konstrukcji, średnica największych wynosi aż 3,7 metra. Łączone są w dwa duże rurociągi i jeden mały. Montaż zbiornika rozpoczął się już w wykopie, który mierzy ok. 6 metrów głębokości. Drugi, nieco mniejszy zespół zbiorników, powstał już przy budynku Wagi Miejskiej. Zadaniem obu będzie gromadzenie i przetrzymanie nadmiaru wód opadowych, co zabezpieczy przed zalewaniem oraz podtopieniami pobliskich kamienic podczas gwałtownych opadów. Ponadto zbudowane zostaną trzy mniejsze zbiorniki zbierające deszczówkę służącą do podlewania roślin, które pojawią się na Starym Rynku w formie czterech wysp zieleni”.

Na płycie Starego Rynku zakończono większość prac rozbiórkowych, kontynuowane są badania archeologiczne. Powstała już nowa sieć wodno-kanalizacyjna wraz ze studniami w południowej oraz zachodniej części Starego Rynku, wyremontowano też wodociąg od ul. Paderewskiego aż do ul. Klasztornej, zewnętrzne fundamenty Wagi Miejskiej oraz część pomieszczeń piwnicznych budynków. Trwa izolowanie fundamentów i renowacja tynków i posadzki w pomieszczeniach restauracji Bamberka.

Położono również sieć elektroenergetyczną i telekomunikacyjną przy pierzejach południowej i zachodniej, a gazową przy północnej i wschodniej, trwają przygotowania do montażu zadaszenia w pasażu Jana Baptysty Quadro. Dalsza dynamika prac ziemnych będzie zależna m.in. od warunków atmosferycznych.

Podziel się:

Ostatnio dodane: