pisanki, Jarmark Wielkanocny fot. L. Łada

Wielkanoc: Nadziei, odrodzenia i końca wojny na Ukrainie!

Wielkanoc co roku niesie nadzieję na odrodzenie, na nowe, lepsze życie dla wszystkich: dla wierzących ze względu na Zmartwychwstanie Pańskie, dla niewierzących – dzięki budzącej się do życia wiosna naturze. I tej właśnie nadziei wszystkim życzymy.

Ten odwieczny, wiosenny czas radości przez dwa lata skutecznie zaburzała nam pandemia. W tym roku trudno się cieszyć z odrodzenia, gdy na Ukrainie trwa krwawa, wyniszczająca wojna.

Jednak budzące się po zimie życie przypomina też, że nic nie trwa wiecznie i nawet najgorsza zima kiedyś się kończy, a wtedy nadchodzi czas odrodzenia, radości – czas Zmartwychwstania Pańskiego.

I tego Wam wszystkim życzymy: by po końcu pandemii nadszedł koniec wojny na Ukrainie i byśmy mogli się radować tą Wielkanocą i tą wiosną. I by wiosenna nadzieja spełniła się dając nam lepsze jutro.

Redakcja TenPoznan.pl