piątek, 23 lutego, 2024

Wicedyrektor z UMP pełniącym obowiązki Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Ministra edukacji Barbara Nowacka wyznaczyła Wiesława Banasia, dotychczasowego wicedyrektora Wydziału Oświaty UMP, do pełnienia obowiązków Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Nominację na nowe stanowisko wręczyła Wiesławowi Banasiowi wojewoda Agata Sobczyk – jak informuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki, decyzja o powierzeniu tych obowiązków Wiesławowi Banasiowi została podjęta przez ministrę Nowacką po zasięgnięciu opinii wojewody. Wiesław Banaś będzie pełnił powierzone mu obowiązki do czasu powołania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Były wicedyrektor Wydziału Oświaty UMP jest magistrem pedagogiki, absolwentem Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych – studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami publicznymi i z zakresu prawa pracy nauczyciela. Z kolei na Uniwersytecie SWPS ukończył studia podyplomowe na kierunku “Lider zmian w mieście”.

Jest także nauczycielem dyplomowanym i pracownikiem oświaty od 33 lat – najpierw jako nauczyciel w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych, później dyrektor Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego, a od prawie 8 lat jako zastępca dyrektora Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Poznania.

Źródło: WUW
Strona głównaPoznańWicedyrektor z UMP pełniącym obowiązki Wielkopolskiego Kuratora Oświaty