sobota, 24 lutego, 2024

Wcześniejsze wyniki rekrutacji do szkół średnich w Wielkopolsce. Zmiany w harmonogramie na rzecz dłuższych wakacji

Harmonogram rekrutacji do szkół średnich w Wielkopolsce uległ zmianie – uczniowie dowiedzą się o swoim przyjęciu wcześniej niż w latach ubiegłych. Decyzję o przyspieszeniu procesu podjęto z myślą o wydłużeniu wakacji dla młodzieży.

Pełniący obowiązki wielkopolskiego kuratora oświaty, Wiesław Banaś, ogłosił zmiany w harmonogramie tegorocznej rekrutacji do szkół średnich. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które zostało opublikowane, listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych zostaną ujawnione 11 lipca, sześć dni wcześniej niż miało to miejsce w poprzednim roku, kiedy to wyniki były znane 17 lipca.

Przyspieszenie ogłoszenia wyników pozwoli uczniom na wcześniejsze dostarczenie wymaganych dokumentów, takich jak oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Ostateczne listy osób przyjętych do szkół średnich zostaną opublikowane 18 lipca, co również jest znaczącym przyspieszeniem w stosunku do ubiegłorocznego terminu, który przypadał na 24 lipca.

Wiesław Banaś wyraził nadzieję, że skrócony harmonogram spotka się z pozytywnym przyjęciem zarówno wśród dyrektorów, nauczycieli, uczniów, jak i ich rodziców. Podkreślił również, że skrócenie oczekiwania na informacje o przyjęciu do szkoły jest korzystne dla wszystkich zainteresowanych.

Nowy harmonogram dotyczy wszystkich szkół średnich na terenie Wielkopolski i ma na celu nie tylko usprawnienie procesu rekrutacyjnego, ale również umożliwienie uczniom rozpoczęcia wakacji z większą pewnością co do swojej edukacyjnej przyszłości.

Źródło: Radio Poznań
Strona głównaWielkopolskaWcześniejsze wyniki rekrutacji do szkół średnich w Wielkopolsce. Zmiany w harmonogramie na...