Warta w ciągu dwóch lat mocno się zmieni

Miasto Poznań otrzyma z Unii Europejskiej pieniądze na rewaloryzację brzegów rzeki Warty. W poniedziałek zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski i Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak podpisali umowę na dofinansowanie tej inwestycji w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Tereny nadwarciańskie czeka kolejna inwestycja. Dotychczasowe umocnienia rzeki zostaną poddane gruntownej rewaloryzacji. Pozwoli to zabezpieczyć brzegi Warty przed erozją. Zmiany wpłyną też na wzrost bezpieczeństwa i poprawę estetyki. Inwestycja będzie kosztować ponad 30 mln zł, z czego 85 proc. stanowi dofinansowanie unijne.

– To przełom. Po wielu latach dyskusji możemy poczynić kolejny ważny krok, który wpisuje się w działania na rzecz aktywizacji terenów nadwarciańskich i przywrócenia rzeki miastu – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

– Wiele sobie obiecujemy po tej zmianie. Już teraz mieszkańcy Poznania bardzo chętnie wypoczywają nad rzeką. Sądzę, że w przyszłości będą to robić jeszcze częściej. Plan zagospodarowania koryta Warty w centrum miasta będzie postępować. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat będziemy stawiani wśród najlepszych przykładów w Europie i na świecie – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Obecne umocnienia rzeki zostały wykonane pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Dziś są w fatalnym stanie. Nie tylko zagrażają bezpieczeństwu wypoczywających nad rzeką, ale też utrudniają uprawianie sportów wodnych.

– Opaski betonowe okalające brzegi Warty zostaną zastąpione koszami i materacami gabionowymi, które będą wypełnione kamieniem i wzmocnione drewnianą palisadą, czyli materiałem bardziej przyjaznym środowisku. Przy tej okazji wyremontujemy także istniejące schody, tarasy oraz slipy, które z racji lat są już popękane i zniszczone. Zmodernizujemy również wyloty kanalizacyjne – tłumaczy Mariusz Wiśniewski.

Prace zaplanowano na odcinku śródmiejskim – od mostu Przemysła I do rozwidlenia Warty za mostem św. Rocha. Obejmą fragment długości 2,5 km (po obu stronach rzeki będzie to łącznie 5 km).

– O dofinansowanie na realizację drugiego etapu prac zamierzamy wystąpić do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Betonowe brzegi Warty nie należą do miasta, są własnością Skarbu Państwa – zauważa Mariusz Wiśniewski.

Celem projektu jest nie tylko poprawa estetyki. Realizacja projektu poprawi funkcjonowanie ekosystemu. Usunięte zostaną płyty betonowe, które ograniczają wchłanianie wody z gruntu, a wprowadzone materiały proekologiczne (kamień i drewno), dzięki którym woda zostanie poddana naturalnej filtracji. Zmiany pozwolą na zwiększenie potencjalnej retencji gruntowej i zwiększenie odpływu powierzchniowego na rzecz odpływu gruntowego. Pomogą też zabezpieczyć brzegi rzeki przed erozją, która stwarza zagrożenie dla przyległej infrastruktury i pogarsza warunki przepływu wód wezbraniowych.

– Komisja Europejska stawiała silny nacisk w tej perspektywie na te kwestie. Klęski żywiołowe coraz częściej stają się naszym udziałem. Kiedyś obserwowaliśmy je wyłącznie w telewizji, teraz z racji zmian klimatycznych mają miejsce także w Polsce. Trzeba się do tego odpowiednio przygotować – dodaje Marek Woźniak.

– Woda nie będzie wylewała tak jak obecnie, proces ten będzie bardziej uregulowany. Na pewno będzie też łatwiej oczyszczać rzekę. W tej chwili jest to utrudnione – wyjaśnia Roman Strzelczyk – zastępca dyrektora RZGW Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Beneficjentem udzielanego wsparcia jest Miasto Poznań, natomiast Partnerem Projektu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Koszt pierwszego etapu prac to ponad 30,3 mln złotych, z czego prawie 26 mln zł (85 proc.) pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała część to wkład własny RZGW w Poznaniu (Wód Polskich) i Miasta Poznania.

Więcej informacji na temat Poddziałania 4.1.2 „Mała retencja” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl

Autor: UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane: