Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca. O ile?

emerytura fot. ZUS

O 14,8 proc. wzrosną od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki 250,00 zł, 187,50 zł lub 125,00 zł brutto.

1 marca emerytury, renty oraz dodatki wzrosną o 14,8 proc. – nie mniej niż gwarantowana kwota podwyżki, która w zależności od pobieranego świadczenia wynosi 250,00 zł, 187,50 zł lub 125,00 zł brutto.

– Nie mniej niż 250 zł brutto otrzymają osoby pobierające renty rodzinne, renty socjalne, renty
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz emeryci, którzy pobierają co najmniej najniższą gwarantowaną kwotę emerytury – tłumaczy Marlena Nowicka, rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. – Jeśli emerytura jest niższa niż ta kwota, tj. 1338,44 zł brutto, to świadczenie wzrośnie tylko o wskaźnik waloryzacji, czyli o 14,8 proc. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej 125 zł brutto.

Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, wiec emeryci i renciści nie muszą składać żadnego wniosku, natomiast każdy z nich otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia, tak samo jak w ubiegłym roku otrzymał decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. „trzynastki”.

– Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2023 roku – wyjaśnia Marlena Nowicka. – Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.

Od marca wzrosną także najniższe gwarantowane kwoty świadczeń emerytalno-rentowych – minimalna emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto. To o 250 zł więcej niż dotychczas.
– Prawo do niej mają osoby, które mają wymagany staż ubezpieczeniowy – mówi rzeczniczka – czyli kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat. Do kwoty 1588,44 zł brutto wzrośnie również minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne – 1600,70 zł brutto. Podwyżką objęte będą również dodatki i świadczenia pieniężne. Najpopularniejszy z nich- dodatek pielęgnacyjny wyniesie 294,39 zł.

Jak informuje ZUS, trwają już przygotowania do wypłaty tzw. „trzynastek”. W tym roku to kwota 1588,44 brutto. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby pobierające m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

„Trzynastkę” świadczeniobiorcy dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń na 31 marca. ZUS wypłaci trzynastki razem ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień – to znaczy, że emeryci i renciści otrzymają jeden przekaz lub przelew, który będzie sumą ich comiesięcznego świadczenia i trzynastki.

Podziel się:

Ostatnio dodane: