W Wielkopolsce przybywa wniosków o 500+. Już prawie 35 tys. wniosków

ZUS wniosek fot. mat. pras.
Do marca przyszłego roku nawet 70 tysięcy osób może złożyć wniosek o 500+ dla osób niesamodzielnych – wynika z szacunków ZUS.

Na chwilę obecną złożono już prawie 35 tysięcy wniosków. Świadczenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat i nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania. – Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń, z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, nie przekroczy 1600 zł – wyjaśnia Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Co ciekawe, wnioski o świadczenie mogą składać również cudzoziemcy, legalnie przebywający w Polsce. Osoby bez oświadczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, do wniosków powinny załączać swoją dokumentację medyczną oraz wszystkie dokumenty które mogą mieć znaczenie dla wydania orzeczenia.

– Nowe świadczenie przysługuje w wysokości nie wyższej niż 500 zł, przy czym łączna kwota tego świadczenia i innych świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł – tłumaczy Marlena Nowicka.

Według danych ZUS w Wielkopolsce jest lekko ponad 70 tysięcy osób uprawnionych do otrzymania zasiłku. Dotychczas wpłynęło prawie 35 tysięcy wniosków. Najwięcej z Poznania.

mat. pras. / na

Podziel się:

Ostatnio dodane: