W Wielkopolsce pojawią się dwa nowe miasta?

Mieścisko fot. UG Mieścisko

W 2024 roku Polsce mają przybyć 34 nowe miasta, w tym dwa w Wielkopolsce: Rychtal w powiecie kępińskim i Mieścisko w powiecie wągrowieckim. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie pracuje nad projektem rozporządzenia w tej sprawie.

MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy. Można je znaleźć na stronie ministerstwa. To właśnie ono zawiera nazwy 34 nowych miast – najwięcej, bo 11, w województwie mazowieckim.

Wśród propozycji są także dwie z Wielkopolski: Rychtal, gmina Rychtal w powiecie kępińskim i Mieścisko, gmina Mieścisko, powiat wągrowiecki. Obie propozycje mają pozytywną rekomendację MSWiA, obie miejscowości podjęły już pierwsze kroki w sprawie zmiany status: Rada Gminy Mieścisko podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mieścisko w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Mieścisko 27 lutego tego roku, a Rada Gminy w Rychtalu podjęła taką samą uchwałę 17 lutego. W tym drugim przypadku bezpośrednim powodem podjęcia tego kroku były zbliżająca się 90. rocznica odebrania praw miejskich Rychtalowi.

Rozporządzenie jest obecnie opiniowane. Miałoby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Podziel się: